Vreemd gaan

Vreemd gaan is van alle tijden, komt in alle lagen van de bevolking voor en raakt alle leeftijden. Er is al langer een gemis aan echte steun en dat geeft frustratie en verdriet wat niet goed met de partner kan worden gedeeld. Door dit emotionele gemis is er ruimte voor een ander die deze leegte op kan vullen. De affaire is een gevolg is van een verwijdering in de relatie die al lang gaande is en wordt gebruikt om de situatie te forceren en doorbreken. Het vreemd gaan wordt gebruikt om een emotionele leegte te vullen.

Voor een oprecht verliefd stel is er geen behoefte aan vreemd gaan, de beide partners vullen elkaar en hebben geen interesse in anderen. Wanneer verliefdheid transformeert in liefde blijft de relatie gesloten en kunnen anderen het contact niet verbreken. Transformeert verliefdheid niet, dan groeit het gemis aan echt contact en dit geeft ruimte voor buitenstaanders.

Emotioneel gemis

De confrontatie met vreemd gaan is verdrietig en pijnlijk omdat het emotionele gemis open en bloot gelegd wordt, het kan niet langer ontkend worden en moet worden erkend. Boosheid is het gevolg van frustratie dat de confrontatie om de emotionele leegte bespreekbaar te maken is ontlopen en dat daarmee de hoop om de relatie te verdiepen dreigt te verdwijnen. De partner die vreemd gaat heeft de status quo doorbroken en legt daarmee de leegte in de relatie bloot. Er moest iets gebeuren, want de situatie was niet langer houdbaar op deze manier.

Wanneer vreemd gaan vanuit een emotioneel gemis gebeurt dan zijn er situaties in de relatie voorgevallen die voor verwijdering hebben gezorgd. Beide partners konden de gebeurtenis niet samen oplossen en hebben zich teruggetrokken met hun eigen pijn en frustratie. Gebrek aan steun vinden bij elkaar is hiervan de oorzaak. Hoe steun wordt ervaren is afhankelijk hoe de kindertijd is verlopen, hier wordt de basis gelegd van steun geven en ontvangen. Deze aangeleerde structuren komen later in de relatie terug. Het is daarom zinvol om de eigen kindertijd te onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van steun geven en ontvangen of dat er een vorm van zelfsabotage is aangeleerd die de relatie ondermijnt.

Steun geven is iets anders dan de probleemsituatie oplossen. Het betekent een luisterend oor bieden zonder oordeel en er voor de ander zijn binnen de eigen grenzen. Jezelf wegcijferen is jezelf tekort doen en iets anders dan steun geven. Echte steun betekent er voor jezelf én de ander zijn. Een open houding en brede kijk op de situatie zijn belangrijk. Steun ontvangen betekent dat je zien, hoort en ervaart dat de ander een open houding heeft. Dat een ander de situatie oplost is iets anders dan steun ontvangen, je doet jezelf tekort wanneer iemand anders de situatie voor je oplost. Suggesties, advies, ideeën kunnen behulpzaam zijn zolang ze niet opgedrongen worden of een manier zijn om de situatie af te doen.

Vreemd gaan verwerken

Vreemd gaan kan verwerkt worden door pijnlijke gebeurtenissen die voorgevallen zijn opnieuw bespreekbaar te maken. Dit kunnen gebeurtenissen zijn die zich in de relatie hebben afgespeeld en mogelijk ook gebeurtenissen die zich veel eerder hebben voorgedaan. In de veiligheid van een sessie kunnen deze voorvallen besproken worden en een plek krijgen, zodat de emotionele verbinding herstelt kan worden.


Gerelateerde berichten

© 2024  |  ZEON  |  therapie, training en gezondheid   |  Kerkstraat 46  |  9745 CK Groningen  |  050 - 535 25 30