&
Zelfontplooiing
Ontspanning

Kenmerken goede therapeut

Waar moet een goede coach/therapeut aan voldoen?

Praktijkervaring is een must!

Er zijn tegenwoordig vele coaches en therapeuten voor individuele therapie of relatietherapie. Het is daardoor steeds lastiger geworden om criteria voor het vinden van de juiste coach/therapeut op te stellen. In de afgelopen 30 jaar hebben wij het aanbod in de diverse vormen van coaching en therapie in Groningen enorm zien groeien.

 • Hoe vind je de juiste coach/therapeut?

 • En is certificering nog een waarborg voor kwaliteit?

Praktijkervaring is een must!

 • KENNIS OVERBRENGEN - In een studie voor therapeut leer je veel theorie en werkvormen, hoe je ze gebruikt om een cliënt verder te helpen leer je in de praktijk. Je kunt misschien heel veel theoretische kennis hebben en toch niet in staat zijn dit te vertalen naar een praktisch werkbare vorm die de ander verder kan helpen. Wij zijn in staat ons onze kennis helder en krachtig over te brengen, zodat je dit in je eigen ervaring kunt toepassen.

 • INLEVINGSVERMOGEN - Empathie en inlevingsvermogen als therapeut leer je niet in een studie. Het is levenservaring en het werken met mensen die het mogelijk maken om je te kunnen inleven in de ander. Wij hebben de skills om jou te kunnen aanvoelen en kunnen ons verplaatsen in de problematiek waar jij mee worstelt. Daarnaast kunnen we dat kunnen combineren met een heldere uitleg en roadmap hoe wij jou gaan begeleiden uit die problematiek.

Veiligheid en Respect zijn ...

... belangrijke eigenschappen voor een therapeut

 • RESPECTVOL - Zonder oordeel in gesprek gaan met je cliënt is één van de belangrijkste kenmerken van een goede therapeut. Het lijkt makkelijk, maar is het niet. Het betekent dat wij respect hebben voor het wereldbeeld van jou, ook als deze afwijkend is van die van ons.

 • VOLLE AANDACHT- Een goede therapeut stelt zich daarom altijd in dienst van de ander. Dat betekent dat je de volle aandacht hebt voor de cliënt en dat je jouw ego en eigen problemen buiten de deur laat. Wij kunnen daarbij onderscheid maken tussen wat van jou is en wat van ons is. Wij laten vooral jou aan het woord en praten niet continu over onszelf. Alleen als we je met een persoonlijk verhaal iets kunt leren, zullen we kort onze ervaring delen.

 • MENSELIJK - Een goede therapeut laat zijn ego en persoonlijke problemen buiten de deur, dit betekent niet dat je therapeut een robot moet zijn. Een goede therapeut is menselijk, eerlijk en kan dit op gepaste wijze delen. Geen enkele therapeut is perfect en dat hoeft ook niet. Cliënten willen geen nep vrolijke therapeut of een afstandelijke, kille therapeut voor zich hebben zitten. Dat zorgt enkel voor afstand en minder vertrouwen. Als iets je raakt, mag je dit als therapeut dus best laten zien en delen. Het laat zien dat wij ook gewoon mens zijn en we geven je daarmee het vertrouwen en de veiligheid dat jij ook mens mag zijn.

 • DOEN WAT JE ADVISEERT- Practise what you preach. Als je bijvoorbeeld iemand aanraadt om dagelijks te mediteren, dan zou het logisch zijn dat wij dat ook doen als therapeut. Als wij incongruent zijn, waarbij wat wij zeggen en doen niet op een lijn liggen, komen we minder geloofwaardig over als therapeut. Wij doen wat we jou adviseren. Een goede therapeut is een positief voorbeeld en leeft zijn eigen advies. Wat wij adviseren in therapie is in lijn met ons gedrag en passen dat zelf ook toe. Dat geeft vertrouwen.

Verandering begint met het maken van een afspraak

De ontspanning die je zoekt zit verborgen in jezelf, je hoeft er alleen maar open voor te gaan staan

Op het juiste therapie moment de diepte in

Patronen herkennen en interventies toepassen

 • FOCUS OP EINDRESULTAAT - Resultaatgericht communiceren is essentieel in therapie. Een cliënt schakelt een therapeut in om een oplossing of antwoord te krijgen voor een probleem situatie en niet alleen om hun hart luchten. Een goede therapeut kan binnen enkele sessies voor een doorbraak of nieuwe inzichten zorgen. Door goed te observeren zorgen we ervoor dat de gewenste doelen behaald worden. Dwaalt het gesprek te ver af? Dan zorgen wij weer voor structuur en focus om alsnog de gewenste therapiedoelen te realiseren.

 • TOT DE KERN KOMEN - Door het stellen de juiste vragen op het juiste moment gaan we de diepte in om helderheid te creëren. Door goed door te vragen komen we tot diepere gevoelslagen en de kern van het probleem. Vervolgens begeleiden we je naar een oplossing. Die oplossing dragen we overigens niet zelf aan, we stellen vragen en doen suggesties die jou laten nadenken en verder helpen. We activeren de hulpbronnen die in jou aanwezig zijn en daarmee halen we de oplossingen en inzichten uit jouzelf. Hierdoor zijn deze oplossingen en inzichten veel blijvender omdat je ze zelf hebt bedacht en ervaren.

 • MAATWERK - Wij weten wanneer we welke (communicatie)tools en theorieën in de praktijk toe kunnen passen. We zijn daarin flexibel en leveren therapie op maat. Dat betekent dat we weten wanneer we wat toepassen en wat nodig is om in de praktijk resultaat te behalen. Oftewel: we kunnen patronen herkennen en de juiste interventie toepassen. Interventies zijn technieken die je toepast om een patroon te veranderen.

Een gezonde balans tussen Zelfstandigheid en Afhankelijkheid

Om vooruit te komen tijdens therapie dien je gemotiveerd te zijn en inzet te hebben

 • POSITIEF - Een goede therapeut maakt verandering voor cliënten leuker en makkelijker door de focus en communicatie positief en luchtig te houden. We gaan oplossingsgericht en positief te werk. We nodigen je uit te ervaren en onderzoeken wat er wél mogelijk is en focussen op het positieve resultaat dat een verandering oplevert. Het is dus niet onze taak om de pijn van jou te verwerken, we steunen je om dat met de hulp van ons te doen. Je leert van ons om op een andere manier met pijn om te gaan. We laten zien dat verandering plezier oplevert en begeleiden je daar op een behapbare manier naartoe.

 • ONDERSTEUNING - Echte verandering kun je alleen zelf realiseren en gelukkig hoef je dat niet alleen te doen. We motiveren je verantwoordelijkheid te nemen om zelf de verandering te realiseren die je wenst. Wij begeleiden en helpen je daarin, al laten we de verantwoordelijkheid bij jou. We realiseren ons dat jij altijd bepaalt hoe snel en hoe ver de verandering gaat. We steunen je om zelf de motivatie en inzet te hebben om een verandering echt in te zetten. Daarmee laten we je inzien wat het kost om een probleem te behouden en wat het oplevert om er vanaf te komen.

 • AUTONOOM ZIJN - Wij willen een ongezonde symbiose altijd voorkomen en willen niet dat je te afhankelijk wordt van ons als therapeut. Een onnodig lang therapietraject is onwenselijk en tegelijk is een te kort traject weinig zinvol. We stimuleren je om autonoom beslissingen te nemen en zelfstandig verandering te realiseren. We laten je zien dat alles wat je nodig hebt in jezelf beschikbaar is én vooral dat je daar zelf ook toegang tot hebt. Ons doel is om je daadwerkelijk met de therapie vooruit te helpen in plaats van achteruit.

Wanneer iets je passie is, is het je leven ...

... en hoef je niet te werken

 • GEDEGEN OPLEIDING - Wij hebben beide een gedegen, erkende therapeut opleiding gevolgd. Therapie is voor ons een beroep en geen hobby. In onze opleiding kregen we tools, kennis en technieken aangereikt waarmee we de (basis) kenmerken van een goede therapeut ontwikkelden. Tevens maakten we vele therapie-uren onder supervisie, zodat we het geleerde in de praktijk leerden toepassen en het ons eigen gemaakt werd. Daarnaast verdiepte onze kennis door vele uren intervisie met collega's. Na al die vlieguren, die we tijdens supervisie en intervisie maakten, ontwikkelden we steeds meer een eigen stijl en manier van werken. We hebben door heel veel ervaring ondervonden wat goed werkt en waar cliënten het meeste bij gebaat zijn.

 • ONZE PASSIE - Wij hebben van nature een nieuwsgierigheid naar gedragspatronen, beweegredenen en drijfveren van mensen. Het is onze passie om mensen te begeleiden bij persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing.
  Door onze nieuwsgierigheid en leergierigheid willen we graag dingen begrijpen, weten wat onder iemands gedrag ligt en hoe dingen in elkaar steken. We nemen zeker niet zomaar iets aan of vullen niet zomaar iets in. Deze nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat we veel plezier ervaren in het begeleiden van mensen, waardoor therapeutische begeleiding door de jaren heen alleen maar leuker en interessanter is geworden.

 • LAST BUT NOT LEAST - Een goede therapeut blijft zich ontwikkelen op professioneel en persoonlijk vlak, in plaats van in onze eigen bubbel te blijven. Door de jaren heen hebben we steeds meer kennis en kunde aan ons werkpalet toegevoegd. Zo volgden we allerlei interessante lezingen, opleidingen of workshops en houden we nieuwe ontwikkelingen bij. Daarnaast nemen we de dag vaak samen door en bespreken daarin ook de cliëntafspraken die we hadden. Op die manier blijven we ons ontwikkelen en groeien we nog steeds in ons therapeutschap en als mens.

Uit de ratrace stappen was een opluchting

Labels zeggen eigenlijk niets meer

Zorgverzekering/beroepsvereniging

Per 1 januari 2023 hebben we, na 20 jaar, ons lidmaatschap van de beroepsvereniging opgezegd, omdat we de kwaliteit van onze werkwijze vanwege regelgeving niet langer konden waarborgen. De sessies worden daarom niet vergoed door zorgverzekeraars.

De vergoedingen voor alternatieve zorg is in de afgelopen jaren steeds verder uitgekleed. Terwijl van de therapeuten steeds meer verwacht wordt qua nascholingen en verplichtingen die vaak niets te maken hebben met het werkveld waarin we bewegen.

Wij hebben dan ook besloten uit deze ratrace te stappen.

Na een jarenlang lidmaatschap van een beroepsvereniging, wat ons meer heeft gekost dan opgeleverd, zijn wij eruit gestapt. Die keuze hebben wij als een opluchting ervaren.

Dat betekent dat onze behandelingen niet langer deels vergoed worden door de zorgverzekering.

Wij hebben geen contracten met verzekeraars, dus de therapie kan niet vergoed worden vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering. Het voordeel is dat er geen verwijsbrief van de huisarts nodig is en wij laagdrempelig met mensen kunnen werken. Ook hoeven wij geen protocollen te volgen van zorgverzekeraars en is een diagnose voor een stoornis geen voorwaarde (dit is meestal niet aan de orde en ons inziens een onnodige inmenging van zorgverzekeraars in de persoonlijke leefsfeer). Wij hebben ook geen standaard informatie-uitwisseling met andere zorgaanbieders, tenzij je hier zelf nadrukkelijk om hebt gevraagd.