&
Zelfontplooiing
Ontspanning

Therapie

Bij ZEON leer je jezelf écht kennen!

John en Sanne van Domselaar zijn de oprichters van ZEON, centrum voor therapie, training en gezondheid en oprichters van facebookpagina ZEON Oergezonde LifeStyle.

Onze begeleiding als lifestyle therapeut is uniek in Nederland.

Specialist in:

 • zelfontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling

 • bewustwording en ombuigen van beperkende overtuigingen

 • training gericht op persoonlijke ontwikkeling op het gebied van assertiviteit, zelfvertrouwen, grip op gevoelens, burn-out herstel, ademwerk etc.

 • en een gezonde lifestyle

De afgelopen 20 jaar hebben wij diverse werkmodellen ontwikkeld die op eenvoudige wijze het zelfbewustzijn vergroten. Zoals bijvoorbeeld het bewustzijn-model, de Assertiviteits-schaal en verdiepten wij het werkmodel van de vier Basisgevoelens met de functie van deze gevoelens.
Onze werkwijze bestaat uit individuele- relatie- en groepsconsulten, meditatie- en mindfulness en verschillende bewustwordingstechnieken.

Vrijblijvend advies! Bel 050 5352530 Groningen

Mis onze nieuwsbrief niet

Lees meer

Hoe werkt individuele therapie en relatietherapie

en wat kan individuele therapie of relatietherapie voor je doen?

Veel mensen die in individuele therapie of relatietherapie gaan, doen dat pas na jaren van problemen. Ze zien therapie echt als een laatste redmiddel en schamen zich er misschien zelfs een beetje voor dat ze hulp nodig hebben. Een gelukkig leven hoort toch “vanzelf” te gaan?

Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden en ook hoef je je niet te schamen om hulp in te schakelen. Heel veel mensen hebben baat bij therapie en versnellen daarmee hun persoonlijke ontwikkeling. Je maakt tenslotte gebruik van mensen die zich in de menselijke ontwikkeling hebben verdiept, weten welke valkuilen er zijn en hoe je sneller uit vastgelopen situaties kunt komen.

Veel mensen stellen therapie uit omdat ze niet precies weten wat het inhoud en daarom maken we hier duidelijk wat je kunt verwachten

Therapie is bedoeld om aan jezelf te werken en meer inzicht te krijgen in je eigen gedrag. Je leert hoe je beter om kunt gaan met emoties en gevoelens. Het is best heel normaal dat je zelf even niet meer weet hoe je verder wilt gaan. Voor veel dingen die je meemaakt in het dagelijks leven zijn helemaal geen handleidingen en richtlijnen, je moet vaak zelf uitzoeken welk pad je wilt bewandelen en hoe je verder moet gaan. Een therapeut helpt om ingesleten gedragspatronen te herkennen, geeft handvatten om ander gedrag aan te leren en werkt zo toe naar een nieuwe situatie om tot een oplossing te komen.

Hoe komt het dat mensen problemen hebben ...

en wanneer heeft het zin om in therapie te gaan?

Wanneer je problemen hebt, is dat niet per sé een teken dat er iets mis met je is of dat jullie niet goed bij elkaar passen. Problemen zijn simpelweg niet te voorkomen en horen nu eenmaal bij het leven. Hoe de problemen zich oplossen hangt af van de tools en vaardigheden die je hebt meegekregen.

Je kunt drie redenen onderscheiden waardoor zich problemen voordoen:

 1. Persoonlijke problemen: Door de ervaringen die je hebt meegemaakt ben je vastgelopen met jezelf en kom je er alleen niet meer uit.

 2. Interpersoonlijke redenen: Dit zijn problemen die tussen jou en anderen afspelen. Vaak gaat het dan om een partner, maar het kan ook een heel goede vriend of vriendin gaan. Of mogelijk om een familielid waar je een close contact mee hebt.

 3. Externe redenen: Wanneer je in een erg stressvolle situatie zit, kan het zijn dat je vastloopt door de hoeveelheid problemen die opdoemen en dat je het overzicht kwijt raakt.

Bovenstaande redenen hebben veel raakvlakken met elkaar en het één staat vaak niet los van het ander. Toch vraagt de oplossing van bovenstaande problemen ieder weer een andere aanpak. Een ervaren therapeut kan je helpen om de vinger op de zere plek te leggen en je handvatten voor oplossingen aanreiken. Wij als therapeut kijken onafhankelijk naar de situatie en stellen diepere vragen. Hierdoor gaat het gesprek al snel een stuk dieper dan dat je met iemand uit je eigen omgeving zult bereiken.

Plan een intake

Kom langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek in Groningen

Lees meer

De problemen die vaak genoemd worden in relatietherapie

De vijf meest voorkomende redenen op een rij

 • Communicatieproblemen: Communicatieproblemen zijn een veel gehoorde klacht bij de relatietherapeut. Het gevolg is frustratie, niet gehoord voelen, bekritiseerd voelen of gekwetst voelen. Gelukkig kun je communicatieproblemen heel goed aanpakken en kan relatietherapie daarbij enorm behulpzaam zijn.

 • Problemen met seks: Wanneer jij en je partner niet meer hetzelfde denken over jullie seksleven, kunnen er frustraties en negativiteit rondom seks ontstaan. Dat verschil in behoefte kan veel oorzaken hebben. Door in alle openheid hierover in gesprek te gaan, kunnen jullie samen zoeken naar een oplossing en ervaren hoe een relatietherapeut jullie hierbij kan helpen.

 • Vreemdgaan: Als één van jullie of soms beide vreemd gaan brengt dit veel pijn, verdriet en onzekerheid met zich mee. Wanneer jullie beide verder met de relatie kan deze ervaring voor verdieping van jullie relatie zorgen. Er zal veel besproken en verwerkt moeten worden om het vertrouwen te herstellen.

 • Jaloezie: Een beetje jaloezie is een gezond verschijnsel en betekent dat je waarde hecht aan je relatie. Het kan ook ontaarden in een meer ziekelijke drang om de ander te willen controleren. Voor beide partners ontstaat er hierdoor een onwenselijk situatie, waarin beide zich niet meer veilig voelen.

 • Verschillende fases: Elke levensfase brengt vragen, problemen en ontwikkelingen met zich mee. Het kan zijn dat je eerder heel goed bij elkaar paste en dat door veranderingen het lastiger is geworden om elkaar te begrijpen en aan te voelen. Hoe zien jullie de toekomst samen en past dat nog bij elkaar? Of is het gewoon een verschil in levensfase en kunnen jullie elkaar terug vinden?

De problemen die vaak genoemd worden in individuele therapie

De tien veel voorkomende redenen hieronder genoemd

 • Negatief zelfbeeld: Veel mensen willen graag meer zelfvertrouwen hebben. Een gebrek aan zelfvertrouwen heeft vaak veel oorzaken en kan lastig zijn om te doorbreken.

 • Depressie of sterke somberheid: gemis aan echt plezier of kunnen genieten van het leven, er hangt een constante zwaarte die drukt op de persoonlijkheid

 • Angsten en paniek(aanvallen): constant gevoel van spanning en alertheid, geen echte rust kunnen vinden

 • Zingeving: geen duidelijke richting of doel aan het leven kunnen geven

 • Stress: moeite om ontspanning te vinden en het gevoel hebben altijd 'aan' te staan

 • Agressie: moeite om eigen agressie te beheersen of moeite met agressie van anderen

 • Trauma: een gebeurtenis uit het verleden die onverwerkt is en terug blijft keren

 • Gebrek aan liefde: moeite een partner te vinden en/of een relatie te behouden

 • Terugkerend conflict: wat kan spelen in werk, relatie of contacten

 • Rouwverwerking: het verwerken van het verlies van een geliefde, het kan ook rouw zijn over verlies van werk, woning of scheiding

Slagingskans en de kosten van therapie

De kans van slagen in therapie is een combinatie

Het heeft zeker zin om in therapie te gaan en de hulp van een ervaringsdeskundige in te schakelen. Het is nooit te laat voor (relatie) therapie en ook nooit te vroeg. Des te eerder je hulp inschakelt, des te korter de therapie meestal duurt. Zit je/jullie al heel lang in de problemen, dan zul je hooguit wat meer gesprekken nodig hebben om dingen op te lossen.
Dit kun je zelf doen om de slaging van de therapie te verhogen:

 • Klik met ons als therapeut: Therapie valt of staat met een goede klik, je wilt je veilig voelen om jezelf open op te stellen.

 • Motivatie: Zorg ervoor de je gemotiveerd bent om jezelf open te stellen en je kwetsbaarheden te tonen. Vraag dingen wanneer je iets niet snapt of benoem wanneer je het anders ziet/ervaart.

 • Ernst van het probleem: Wanneer het al heel lang speelt vraagt het meer tijd om ander gedrag aan te leren, dan een probleem wat kort geleden is ontstaan.

Wanneer je goed gemotiveerd bent en een prettige klik met de therapeut hebt, kun je heel veel inzicht krijgen in je eigen gedrag en handelen. Hierdoor kun je echt stappen zetten in de verandering die je wenst en zul na een aantal sessies resultaat merken.

Therapie doe je niet zomaar

Gemiddeld ben je gauw 5 tot 10 gesprekken verder om een verandering te bewerkstelligen. Therapie doe je dus niet zomaar en vaak zul je andere investeringen moeten uitstellen en misschien wel een vakantie moeten overslaan. Daar staat tegenover de je levenslang profijt hebt van de verandering die je realiseert met therapie. In zie zin is therapie dus best een heel goede investering waar je lang plezier van zult hebben.
Doorlopen met problemen is vaak duurder, omdat je dit met anderen dingen gaat compenseren. Je doet aankopen en geeft meer geld uit om problemen te verstoppen en/of te verhullen.
Zorg ervoor dat je voldoende geld reserveert zodat je motivatie hoog is om de verandering ook echt aan te gaan.