&
Zelfontplooiing
Ontspanning

Emotie & Gevoel

Ieder mens heeft emoties

We zijn nu eenmaal gevoelswezens

Al op jonge leeftijd worden kinderen er mee geconfronteerd dat ze gevoelens moet relativeren, bagatelliseren, negeren of rationaliseren. Baby's en jonge kinderen zitten boordevol gevoel en zoeken hun weg om te leren omgaan met al die verschillende gevoelens en emoties. Een baby krijst nog vol overgave wanneer iets niet zint en het is natuurlijk onhandig om in je latere leven een keel op te zetten als je je zin niet krijgt. Een kind wil daarom graag leren omgaan met gevoelens en emoties.

Ouders hebben een grote invloed op het ontwikkelen van strategieën die je als kind gaat gebruiken om met je gevoel om te gaan.

Krijg je vaak te horen dat je je niet moet aanstellen, dat het wel mee valt, dat het wel weer goed komt of dat je maar moet denken aan de leuke dingen, dan worden dat strategieën die je later als volwassene ook toepast.

Wanneer je als kind het idee hebt opgedaan dat je een pijnlijk, vervelend of naar gevoel maar beter niet kunt voelen, dan is het gevolg daarvan dat je met je mind (je gedachtewereld) controle wilt uitoefenen op je gevoelswereld. Op latere leeftijd is het gevolg dat je dan worstelt met emoties, zoals gekwetstheid, verdriet, boosheid, angst, schaamte of jaloezie.

Door gevoelens weg te stoppen of negeren, bereik je dat je heel rationeel wordt en dat het contact met je eigen gevoelens langzaam steeds oppervlakkiger wordt. Rationele mensen hebben dat zelf niet zo door, omdat ze denken dat ze over gevoelens praten terwijl ze het eigenlijk over gedachten hebben. Een gevoel is er niet voor niks en geeft iets persoonlijks weer van jouw binnenwereld.

Grip op gevoel in 5 sessies

Leer op een goede, gezonde manier om te gaan met emoties en gevoelens

Meer →

Individuele of Relatie Therapie bij John

Voel je vrij om met me in gesprek te gaan en te onderzoeken wat ik voor je kan betekenen bij onze praktijk in Groningen

Meer →

Individuele of Relatie Therapie bij Sanne

Voel je vrij om met me in gesprek te gaan en te onderzoeken wat ik voor je kan betekenen bij onze praktijk in Groningen

Meer →

Niemand kan je gevoel in twijfel trekken

Een gedachte is een mening en daarin kun je verschillen

Een gevoel is een persoonlijke ervaring die niemand kan betwisten. Een ander kan zeggen dat je verdriet of boosheid onzin is, het is echter een uiting van de kwetsing of het onrecht wat je ervaart.
Gedachten kunnen echter tot discussies leiden. De ander kan een poging doen jouw gedachten te weerleggen met argumenten, zodat je op andere gedachten komt.

Veel problemen komen door de verwarring tussen gevoelens en gedachten. Dit leidt tot discussies die zich herhalen en er voor zorgen dat de kwetsing of frustratie nog dieper wordt. Door duidelijker te worden in wat je precies voelt, zul je minder in discussie hoeven gaan. Je kunt leren je gevoelens zo te uiten, zodat anderen er veel meer begrip voor hebben en geen woordenwisseling met je aangaan.

Het zijn de discussies die een verstorend effect hebben op het contact met een partner, familie, vrienden of collega’s. Wanneer je meer handvatten krijgt om de gevoelens die je hebt op een goede manier te uiten, kom je meer in balans met jezelf en tevens met je omgeving.

Gevoelens hebben veel invloed op hoe wij bepaalde situaties en de wereld om ons heen beleven. Impactvolle gebeurtenissen die we meemaken, gaan vanzelfsprekend gepaard met intense gevoelens en emoties. Wanneer je geen goede begeleiding krijgt hoe je om kunt gaan met die gevoelens en emoties raak je uiteindelijk verdwaalt in je gedachten wereld en bepalen gedachten hoe je moet reageren op emoties die omhoog komen.

Durf te veranderen

Neem de sprong en meld je aan voor een vrijblijvend intakegesprek in Groningen

Lees meer

Huidige blokkade door oude ervaring

Voor veel kinderen geldt dat ze niet leren hoe ze om kunnen gaan met gevoelens en emoties en hoe ze deze moeten verwerken. Doordat we het gevoel niet goed verwerken, gaan emoties een eigen leven leiden. Dit betekent dat het gevoel in ons lichaam aanwezig blijft en telkens weer opnieuw getriggerd kan worden. De strategieën die worden aangeleerd om gevoelens en emoties toch te kunnen hanteren, worden steeds gewoner en gemakkelijker gebruikt. De aanname is dat die strategieën bij ons horen en onderdeel zijn van ons karakter. Dit is echter een hardnekkige misvatting.

Iets wat je aanleert kun je namelijk ook weer afleren.

Door voortdurend verkeert om te gaan met emoties krijg je een stapel effect, waardoor het steeds lastiger wordt om ontspannen te blijven. Lichamelijk groeit de behoefte aan ontlading, terwijl je mind zich almaar drukker maakt om die gevoelens te verbergen.

Het verbergen van frustraties en verdriet kan dusdanig oplopen dat het uiteindelijk resulteert in angstklachten. Angst om je te uiten, angst om iets te zeggen, angst om contact aan te gaan of gewoon angst om jezelf te zijn.

Sluit je je nog verder af voor je gevoelens dan kan de mind je zelfs zo voor de gek houden dat je denkt dat je niets voelt. Je hebt je zover afgesloten voor gevoelens dat je emotieloos lijkt te zijn geworden. In feite ben je zo rationeel geworden dat je je gevoelens zelfs weg kunt redeneren.

Therapie om weer te leren voelen

Meer luisteren naar de lichamelijke boodschap en minder luistereren naar je mind

Wanneer we ons denkvermogen gebruiken om emoties en gevoelens onder controle te krijgen, lukt dat maar heel beperkt. De reden hiervoor is dat gevoelens zich in het lichaam afspelen en dat het lichaam de behoefte heeft zich te ontladen door middel van het uiten van emoties. Wanneer een emotie op de juiste manier erkenning krijgt verdwijnt de noodzaak van het gevoel en is de spanning niet meer nodig.

De enige manier om echt van bepaalde gevoelens af te komen is deze écht te voelen in plaats van weg te willen denken!

Het is vaak makkelijker gezegd dan gedaan om je gevoel weer te leren toestaan en minder naar de mind te luisteren. Mensen zijn op zoek naar hulp om beter te leren omgaan met hun gevoelens en zich minder te verliezen in emoties. Veel therapieën richten zich op de mind en proberen je op andere manieren te laten denken over gevoelens. In feite wordt er geprobeerd om je slimmer te maken, zodat je nog beter je gevoelens en emoties onder controle kunt houden. Je wordt hierdoor van de wal in de sloot geholpen, omdat die controle op je gevoel en emotie juist de oorzaak van het probleem is.

Een heldere aanpak

Assertiviteit, Zelfvertrouwen, Grip op gevoelens, Ademwerk en meer

Begrip krijgen voor je eigen gevoelens

Daarna komt het echte verwerkingsproces

Angst, verdriet en boosheid zijn emoties waar de meeste mensen maar heel moeilijk mee om kunnen gaan, met als gevolg dat ze die gevoelens proberen te vermijden. Toch zijn dat juist de gevoelens die een wezenlijk onderdeel uitmaken van ons bestaan. Begrip krijgen in je eigen angsten, verdriet en boosheid doet het vertrouwen in jezelf groeien, zodat je daardoor milder met jezelf om kunt gaan. Wanneer je in staat bent om op een goede manier om te gaan met je emoties hoef je ze niet te ontlopen.

Je ziet dat mensen op verschillende manieren vastlopen in hun gevoelens.
Hieronder een aantal voorbeelden:

 • relativeren

 • ontlopen

 • ontkennen

 • dramatiseren

 • bagatelliseren

 • analyseren

De eerste stap is dat je weer milder wordt naar je eigen gevoelens, alleen ben je er dan helaas nog niet. De echte verandering vindt pas plaats op het moment dat je het gevoel ook gaat verwerken. Verwerken van gevoelens betekent dat je gaat begrijpen wat de functie is van dergelijke emoties. Pas wanneer je de functie begrijpt kun je er ook naar gaan handelen en er voor zorgen dat de spanning die het gevoel oproept gaat verdwijnen. Dan wordt het mogelijk om te leven als een liefdevol mens, die zichzelf gelukkig maakt en waar de omgeving blij mee kan zijn.

Wij zijn specialist in het helpen verwerken van emoties

Veel psychische klachten zijn het gevolg van het blokkeren van gevoelens en emoties

Het is daarom zinvol om een therapeut te zoeken die gespecialiseerd is in gevoel en die de nodige ervaring heeft in het leren begrijpen en verwerken van gevoel en emotie. Wij hebben heel veel ervaring in het begeleiden van mensen die moeite hebben met hun gevoelens. Veel psychische klachten en in het kielzog daarvan allerlei lichamelijke klachten, zijn het gevolg van het blokkeren van gevoelens en emoties.

Naast de individuele begeleiding hebben we een kort, krachtig traject ontwikkeld waarin je in slechts 5 sessies een heldere en duidelijke uitleg krijgt over hoe gevoelens en emoties werken en de verwerking daarvan.

Krachtig Grip op je Gevoel Traject bij ZEON in Groningen

Wij hebben een krachtig Grip op je Gevoel Traject ontwikkeld waarin mensen leren op een goede, gezonde manier om te gaan met emoties en gevoelens. Dit is zowel individueel of als relatiekoppel te volgen.
Dit traject wordt gegeven als:

We helpen je graag naar een beter en gemakkelijker contact met je gevoelswereld!

Wist je dat ...

... je lichaam het gevoelsinstrument is:

Zonder lichaam voel je niks en ben je een dood ding geworden. Het lichaam zit boordevol sensoren die jou voorzien van informatie. Je hoort, ziet, voelt, proeft en ruikt je omgeving. Alle indrukken van die sensoren stelt je in staat om een gevoel te vormen die hoort bij de ervaring die je op dat moment hebt. Iets voelt goed of niet goed.

Wanneer je bewuster bent van de sensaties van het lichaam ben je beter in staat om uit te drukken wat je voelt.

De taal zit vol met verwijzingen naar gevoelens en die informatie kun je gebruiken om bewuster te worden van je gevoelens en emoties. Misschien gebruik je zelf uitdrukkingen die, zonder dat je het door hebt, je precies vertellen wat je voelt. We zeggen namelijk niet voor niets dat bijvoorbeeld:

 • iets ligt zwaar op de maag

 • hardnekkig of halsstarrig zijn

 • iets niet kunnen verteren

 • pissig zijn of ergens over zeiken

Er zijn vele uitdrukkingen en wanneer je er op gaat letten, hoor je mensen precies vertellen wat je eigenlijk voelen. Vaak zijn het gevoelens die al heel lang onderhuids aanwezig zijn en daardoor niet meer opgemerkt worden als zijnde gevoel. Het is een gewoon onderdeel van jezelf geworden en wordt niet meer aangemerkt als een gevoel wat eigenlijk ontladen zou moeten worden.

Waar moet een goede coach/therapeut aan voldoen?

Er zijn tegenwoordig vele coaches en therapeuten. Het is daardoor steeds lastiger geworden om criteria voor het vinden van de juiste coach/therapeut op te stellen. In de afgelopen 30 jaar hebben wij het aanbod in de diverse vormen van coaching en therapie enorm zien groeien.

 • Hoe vind je de juiste coach?
 • En is certificering nog een waarborg voor kwaliteit?

Praktijkervaring is een must!

 • In een studie leer je veel theorie en werkvormen, hoe je ze gebruikt om een cliënt verder te helpen leer je in de praktijk. Je kunt misschien heel veel theoretische kennis hebben en toch niet in staat zijn dit te vertalen naar een praktisch werkbare vorm die de ander verder kan helpen.
 • Empathie en inlevingsvermogen leer je niet in een studie. Het is levenservaring en het werken met mensen die het mogelijk maken om je te kunnen inleven in de ander. Je moet de skills hebben om de ander te kunnen aanvoelen en je kunnen verplaatsen in de problematiek waar de ander mee worstelt. Daarnaast moet je dat kunnen combineren met een heldere uitleg en roadmap hoe je de ander gaat begeleiden uit die problematiek.
+
-

Waar worden de trainingen van ZEON gegeven?

De sessies vinden plaats in ons eigen centrum in Groningen. Hier kunnen wij de optimale sfeer neerzetten om jou te begeleiden.
Voor een aantal trainingen is het mogelijk deze online te volgen.

+
-

Wat is de leeftijd van mensen die zich aanmelden?

De meeste mensen in onze trajecten zijn tussen de 25 en 65 jaar, maar dat wil niet zeggen dat het “niets voor jou is” als je ouder of jonger bent. Belangrijkste is dat je wat wilt leren en naar jezelf wilt kijken. Onze ervaring is dat leeftijd geen rol speelt en al snel wegvalt.

+
-

Vind hier het antwoord!
Staat je vraag er niet tussen? Neem gerust contact op, wij beantwoorden je vragen graag.

Algemene vragen die gelden voor ons centrum staan hier beschreven.

Contact