&
Zelfontplooiing
Ontspanning

Informatie Zakelijk

Elke werkgever is gebaat bij effectieve samenwerking

Voorkom misverstanden en spanning op de werkvloer

Regelmatig zijn er werkgevers die een coachingstraject door ZEON in Groningen vergoeden

Elke werkgever is gebaat bij medewerkers die op een effectieve manier samen werken met collega’s. Verantwoordelijkheid, werkdruk en zelfstandig kunnen werken, zijn omstandigheden waarbij het van groot belang is om duidelijk en helder te kunnen communiceren. Zeker op de werkvloer is het onontbeerlijk dat gevoelens, frustraties of kwetsbaarheid goed onder woorden kunnen worden gebracht. Hierdoor kunnen alle betrokkenen er voor zorgen dat de samenwerking op een plezierige manier verloopt en worden misverstanden voorkomen.

Spanningsvelden die zich op de werkvloer voor doen kunnen verschillende oorzaken hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld komen door een gebrek aan zicht op eigen wensen, talenten of toekomstvisie; maar ook voortkomen uit de privé-situatie of onverwerkte zaken uit het verleden. Voor een werkgever is het lastig hier zicht op te krijgen en er iets mee te doen.

Medewerkers aan de slag

Medewerkers kunnen bij ZEON in Groningen zowel individueel als in groepsverband aan de slag om meer zicht te krijgen op hun eigen handelen. Wij bieden hiervoor verschillende unieke coachingstrajecten aan. Onze begeleiding richt zich zowel op het verkrijgen van meer zelfkennis en begrip als op het opdoen van diepgaande ervaring die zorgt voor bewustwording en blijvende verandering.

ZEON in Groningen biedt geschikte en passende trajecten

Jarenlange ervaring in het coachen van mensen

Resultaten

Uit eindreflecties van een coachingstraject blijkt dat het overgrote merendeel van de deelnemers een belangrijke transformatie hebben doorgemaakt, waarbij ze een aanzienlijke toename ervaren in:
– zelfvertrouwen en besluitvaardigheid
– leiderschap
– nemen van verantwoordelijkheid
– positieve interactie met de omgeving
– nieuwe energie
– bezieling, creativiteit en vitaliteit
– persoonlijke effectiviteit (meer pro-actief en minder re-actief)
– verdieping van het vertrouwen in de eigen gevoelens en emoties

ZEON in Groningen biedt geschikte en passende coaching aan als onderdeel van:

– competentieontwikkeling
– loopbaan oriëntatie
– outplacement
– re-integratie
– stress- en burnout begeleiding

Voorafgaand of aansluitend op een groepstraining kunnen er 1 of meer individuele therapie/coachingsgesprekken gevoerd worden om het geleerde te verdiepen en nog verder in praktijk te brengen.

Wij kunnen het gehele traject van uw medewerker begeleiden en hebben jarenlange ervaring in het coachen van mensen naar een meer ontspannen en gelukkiger leven.