&
Zelfontplooiing
Ontspanning

Relatie Therapie in Groningen

Tijd voor een verdiepingsslag in jullie relatie?

Wij bieden hulp voor jullie samen

Begeleiding voor stellen die:

 • Goed aan een (nieuwe) relatie willen beginnen

 • Koppels die verdieping zoeken en

 • Partners die met serieuze problemen te maken hebben.

Is het nog leuk in een relatie met veel discussies, conflicten of ruzies? Of is het gezellig wanneer er een ijzige stilte heerst, je langs elkaar heen leeft? Nee, natuurlijk niet.

Ieder stel wil een fijn en hartelijk contact, daar zal iedereen ons in beamen. Hoe komt het dan toch dat het mis loopt en dat er onderlinge spanningen ontstaan? Een relatie heeft op zijn tijd te maken met periodes van relatieproblemen en aan elke relatiecrisis gaat een periode vooraf waarbij één of beide partners zich minder gelukkig voelde in de relatie. De uitdaging voor elke relatie is het contact goed en betrokken te houden.

Professionele hulp in schakelen middels relatietherapie kun je zien als samen een periode van verdieping aan gaan. Bezoek onze praktijk in Groningen voor een kennismaking.

Individuele of Relatie Therapie bij Sanne

Voel je vrij om met me in gesprek te gaan en te onderzoeken wat ik voor je kan betekenen bij onze praktijk in Groningen

Meer →

Individuele of Relatie Therapie bij John

Voel je vrij om met me in gesprek te gaan en te onderzoeken wat ik voor je kan betekenen bij onze praktijk in Groningen

Meer →

Versterk de onderlinge betrokkenheid

Weet elkaar weer te vinden!

De meeste relaties beginnen met een intense gezamenlijke periode en een tijd met veel interesse in elkaar. Na verloop van tijd kun je je minder begrepen, eenzaam of gefrustreerd gaan voelen. Dit kan ontstaan door ervaringen in de relatie zelf of door voorgaande gebeurtenissen. Door niet tijdig in te grijpen, sta je toe dat je steeds verder uit elkaar groeit en het contact met elkaar verliest.

Wij hebben de expertise in huis om jullie te laten ontdekken waar het anders kan en welke mogelijkheden jullie samen hebben. Jullie vinden bij ons een veilige plek om je twijfels, angsten of frustraties uit te spreken en gaan samen zoeken naar een manier om dichter tot elkaar te komen. Bij ons is relatietherapie een weg naar persoonlijke groei, zodat jullie daarmee groeien als team en als persoon op zich. We dagen jullie uit, zodat jullie cirkels weten te doorbreken en uit je comfortzone weten te stappen.

We zien vaak niet 'wat en waarom' er precies misgaat in onze relatie en dus kunnen we ook niet weten hoe de relatie weer te herstellen is, ook al denken we van wel.

Een relatie is zo gelukkig als de minst gelukkige

Wij helpen jullie graag om ingesleten patronen te doorbreken. Een relatie hoeft niet per se slecht te zijn, maar kan wel vastgeroest zijn in negatieve patronen. Hier aanmelden.

Lees meer

Vaak is een relatie te verbeteren

Het zijn allerlei invullingen en aannames die de relatie vertroebelen

Is de relatie in de basis goed, dan zijn veel problemen op te lossen door deze in alle openheid te bespreken. Je kunt stellen dat je het dus samen zou kunnen oplossen. In principe is dat waar, het lastige is echter dat de openheid vaak ver te zoeken is. In de loop van de tijd zijn er allerlei invullingen en aannames opgebouwd bij beide partijen, wat een open houding vertroebelt. De gesprekken verlopen in precies dezelfde volgorde en er verandert niets. Wat wij doen is de invullingen en aannames zichtbaar maken, zodat er weer een open houding naar elkaar kan ontstaan. Op die momenten is een verandering mogelijk die je weer dichter bij elkaar brengt.

Samen met ons werk je aan het versterken van de fundamenten van je relatie. Het kan best zijn dat het fundament al stevig is en dat we daar snel op kunnen voortbouwen. Mocht blijken dat het fundament versterking nodig heeft, dan kunnen we daar de focus op leggen. In de kern zorgen wij er voor dat er een veilige setting ontstaat om dingen constructief te bespreken, waarin jullie leren om de conflictsituatie samen op te lossen.

Het gaat niet enkel om het oplossen van specifieke problemen of geschillen, maar ook om het identificeren en aanpakken van onderliggende patronen die bijdragen aan jullie relatieproblemen. We zorgen voor meer duidelijkheid in emotionele behoeften en maken verschillen in communicatiestijlen helder. Op die wijze krijgen jullie tools in handen om toekomstige uitdagingen op een manier te bespreken die jullie relatie versterkt in plaats van ondermijnt.

Voortzetten of toch loslaten?

Het is een dilemma tussen je verstand en je gevoel

Het dilemma tussen vechten voor je relatie of loslaten, wordt gecreëerd door het verschil tussen verstand en gevoel. Je kunt rationeel denken dat je alles hebt in je relatie en het gevoel hebben dat je niet verder wilt. Of andersom je kunt vinden dat je helemaal niet bij elkaar past en toch een gevoel hebben om verder te willen gaan.
Waar moet je naar luisteren? Verstand of gevoel?

Het is dan belangrijk om voor jezelf duidelijk te krijgen wat de beweegredenen zijn van je verstand en wat de basis is van je gevoel.

 • Hoe was het begin van de relatie?

 • Speelde er toen al problemen of zijn die later ontstaan?

 • Welke ingrijpende gebeurtenissen kunnen een rol spelen bij de problematiek?

 • Speelde er voor de relatie al soortgelijke dingen of zijn deze in de huidige relatie ontstaan?

Dit zijn vraagstukken die tijdens de relatietherapie in alle veiligheid besproken kunnen worden en wij begeleiden jullie daarin.

Relatietherapie kan dus inzicht geven in het al dan niet voortzetten van de relatie. Wanneer jullie zover uit elkaar gegroeid zijn, is het soms niet meer mogelijk om de relatie nog te redden. In dat geval is het belangrijk met een goede verstandhouding elkaar weer los te laten. We helpen jullie dan om moeilijkheden duidelijker te communiceren en het begrip onderling te vergroten. Op die manier kan er een basis ontstaan om met wederzijds begrip uit elkaar te gaan.

Elkaar liefhebben is veel leuker

Verminder daarom je conflicten en communicatieproblemen binnen de relatie en wacht niet langer. Hier aanmelden.

Lees meer

Onze werkwijze

voor relatietherapie in Groningen

 • Onderling begrip creëren, zodat pijnpunten in alle veiligheid besproken kunnen worden

 • Duidelijkheid over de ontsporing in de relatie inzichtelijk maken

 • Het 'mijnenveld' tussen jullie onschadelijk maken

 • Herstellen van de verbondenheid tussen jullie samen

 • Jullie leren omgaan met gevoelens en kwetsbaarheid op een constructieve manier

 • De positieve dingen in jullie leven naar voren halen en versterken

 • Een veilige hechting tussen jullie beide bevestigen

Hoe het er uit gaat zien:

Het belangrijkste is een goede klik tussen jullie en ons als hulpverlener, daarom beginnen jullie de relatietherapie met een intakegesprek in Groningen. Tijdens dit gesprek maken we samen met jullie de hulpvraag duidelijk. Ook willen we een goede indruk van jullie krijgen en van ieder horen van je zoal hebt meegemaakt in je leven. Wanneer er voldoende bodem is om samen verder te gaan, maken we een vervolgafspraak. Jullie kunnen er desgewenst een nachtje over slapen voordat jullie besluiten om het proces aan te gaan.

Dit is jullie resultaat

Wat Relatietherapie in Groningen voor jullie kan betekenen en opleveren:

 • Jullie zijn veel meer ontspannen in contact met elkaar en durven weer merkbaar echt jezelf te zijn

 • Jullie verwerken pijnlijke, storende ervaringen, zodat de relatie er geen hinder meer van ondervindt

 • Jullie vertrouwen in elkaar is gegroeid en een vanzelfsprekend onderdeel van de relatie

 • Jullie kunnen duidelijk naar elkaar aangeven wat je wilt, zodat jullie volop kunnen genieten van het samen-leven

 • Jullie hebben weer plezier in het delen van jullie diepere gevoelens en emoties

 • Ook jullie omgeving profiteert van jullie verandering, anderen genieten ook van jullie groeiproces. Dus de mensen die belangrijk voor jullie zijn en jullie nabij staan, zullen zich ook gelukkiger gaan voelen omdat ze jullie zien veranderen. De investering die jullie doen is dus niet alleen voor jullie zelf, maar tevens voor jullie omgeving.

Zo gaat het Relatietherapie traject er uit zien:

 • Jullie starten met één van ons een kennismakingsgesprek bij onze praktijk in Groningen, waarin we samen helder maken wat jullie willen bereiken. We maken een overzicht van de ervaringen die jullie hebben meegemaakt en mogelijk de oorzaak kunnen zijn van de dis-balans. Soms kiezen stellen ervoor om met ons samen in gesprek te gaan, tegen een kleine meerprijs is dit mogelijk.

 • 1 a 2 weken later volgt jullie eerste Relatietherapie sessie van 1¼ uur, waarbij we dieper tot de kern doordringen van jullie dis-balans.

 • Het aantal sessies verschilt van koppel tot koppel. Voor het ene koppel zijn 5 diepgaande sessies genoeg en voor de ander is 15 een goed begin. Alles hangt af van de ervaringen die jullie hebben meegemaakt en jullie wens om echt te willen veranderen.

 • De frequentie van de Relatietherapie sessies bespreken we in onderling overleg, zie de toelichting bij de veel gestelde vragen. Na verloop van tijd kan er meer tijd gepland worden tussen de sessies. Ook is er de mogelijkheid om een follow-up gesprek te doen over een aantal maanden, zodat er toch een moment ruggespraak is.

 • Biologische koffie of thee is gratis beschikbaar.

 • Telefonisch consult onder de 10 minuten zijn kosteloos inbegrepen.

Wat kunnen jullie zelf doen?

Zo halen jullie alles uit de relatietherapie gesprekken in Groningen:

 • Zorg er voor dat jullie serieus met jezelf en elkaar aan de slag willen gaan

 • Neem je beide voor dat je de intentie hebt echt te willen veranderen

 • Wees gemotiveerd om jezelf kwetsbaar en open op te stellen

 • Voel de bereidheid tot een open houding, die verder gaat dan alleen oppervlakkigheden

 • Realiseer jullie dat je met dit traject jullie leven in een stroomversnelling gaat brengen

 • Neem ieder de verantwoordelijkheid voor je eigen voortgang en geef steeds aan wat je nodig hebt

 • Lever respectvol en actief een bijdrage aan de therapie sessie gesprekken

 • Verzamel de moed om tot de kern van pijnpunten te komen, om deze echt op te lossen

 • Wees bereid om alles uit je leven te halen en dat je dus bereid bent tijd, geld en aandacht in jezelf te investeren

 • Zorg dat je gemakkelijk aan de betalingsverplichting kan voldoen

Hoe lang duren de relatie therapiesessies?

Een relatie therapie sessie duurt ongeveer 1¼ uur, meestal is dit een passende duur. We houden rekening met enige uitloop en zijn samen verantwoordelijk voor het bewaken van de tijd.
Indien gewenst, omdat jullie het zelf fijn vinden meer tijd te hebben, of omdat jullie verder weg wonen, kunnen we afspreken om sessies van anderhalf uur te doen.

+
-

Hoe lang duurt een relatie therapie traject en/of uit hoeveel gesprekken bestaat dit?

Minimaal ben je al gauw 3 tot 5 gesprekken verder om een blijvende verandering te bewerkstelligen. We bekijken per keer of een vervolgafspraak zinvol is en bepalen samen wat nodig is en ook wat praktisch is (qua agenda en financiën). In overleg is veel mogelijk.

Je bent altijd vrij om te stoppen, dan wel te blijven of terug te komen. De meeste mensen komen in het begin wat intensiever, bijvoorbeeld om de week. Later neemt de frequentie af. Sommige mensen komen maar een paar keer. Anderen blijven in een lage frequentie bij ons komen voor ‘onderhoudsgesprekken’. Als jullie of wij het idee hebben dat het goed is om af te ronden dan bespreken we dit.

+
-

Wat is een goede frequentie voor de afspraken voor relatietherapie?

De frequentie van jullie bezoek aan onze praktijk hangt natuurlijk af van de problematiek die jullie tegen komen. Je kunt de vraag ook omdraaien, hoe vaak willen jullie steun in jullie ontwikkeling. Hieronder een suggestie om daar voor jezelf al een idee over te krijgen:

 • Wekelijks: intensief en wij kijken nauwgezet met jullie mee hoe het gaat
 • Twee wekelijks: iets minder intensief, toch voldoende dat wij sterk betrokken blijven bij jullie ontwikkeling
 • Drie wekelijks: meer zelfstandig, veel dingen zullen jullie zelf moeten oplossen
 • Maandelijks: zelfstandig, onze begeleiding bestaat uit lichtjes bijsturen
 • Follow-up: een evaluatie na ongeveer 3 maanden, 6 maanden en een jaar, zodat het geleerde goed beklijft
+
-

Is een verwijzing van de huisarts nodig voor relatietherapie?

Nee, een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. Jullie zijn vrij om je aan te melden en jullie kunnen gewoon zelf contact met ons opnemen.

+
-

Je hebt al zelfinzicht en psychologische begeleiding gehad. Voegt een individueel therapie of relatietherapie traject bij ZEON dan nog iets toe?

Wanneer je zelfinzicht en begeleiding hebt gehad en je merkt dat je nog steeds zoekende bent, dan kunnen wij je juist heel goed helpen de inzichten die je hebt om te zetten naar ervaring. Je kunt veel inzicht hebben zonder dat weet hoe je om kunt gaan met je gevoelens en emoties, je zit dan veel te veel in je mind en doet te weinig met je gevoelens. Wij helpen je om je innerlijke rustpunt te vinden, zodat je niet meer hoeft te zoeken en volledig kunt ontspannen in het moment van het hier & nu.

+
-

Je zoekt voor het eerst psychologische begeleiding. Kun je dan een traject bij ZEON volgen?

Bij ZEON leer je hoe je (weer) vanuit je hart kunt leven, zonder je hoofd aan de kant te schuiven. Balans tussen beide is belangrijk. Hoe kun jij wat je weet over jezelf toepassen in de dagelijkse praktijk om een gelukkiger en liefdevoller leven te verkrijgen.
Wij hebben veel deskundigheid over het omgaan met gevoelens en emoties. We geven begeleiding om angsten te overwinnen, leren mensen omgaan met hun frustraties en geven handvatten om verdriet te verwerken.
We kunnen je ook helpen bij zingevingsvraagstukken. Waar ligt je passie en hoe je voor jezelf een doel vinden wat je leven zinvol maakt.

+
-

Vind hier het antwoord!
Staat je vraag er niet tussen? Neem gerust contact op, wij beantwoorden je vragen graag.

Algemene vragen die gelden voor ons centrum staan hier beschreven.

Contact

Bij ZEON kun je op diverse manier werken aan je persoonlijke ontwikkeling. De tarieven zijn afhankelijk van het traject dat je volgt en bij wie je het volgt.Telefonisch:

050 – 535 25 30
Van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur. Wanneer je ons niet persoonlijk treft, kun je een bericht achter laten op de voicemail.

Sessie tijden voor therapie of training:

Op maandag tot en met vrijdag tussen (aanvangstijd) 10.00 en 17.00 uur. Op een avond of zaterdag is mogelijk met een kleine toeslag.

E-mail:

info@praktijkzeon.nl

Praktijkadres:

Kerkstraat 46
9745 CK Groningen
(West-kant van de stad, wijk Hoogkerk)


Voor de auto zijn gratis parkeervakken.

Bus Lijn 8. Kijk voor de actuele bustijden op www.9292ov.nl of op www.arriva.nl

Klik hier voor een routebeschrijving. Vul bij Google Maps aan de linkerkant uw adres in bij [A].