&
Zelfontplooiing
Ontspanning

Herstellen van vreemdgaan

Kun je nog herstellen van vreemdgaan

Hoe ga je verder?

Man met handen in het haar op rand van het bed en op de achtergrond twee vrouwen - therapie bij ZEON

Vreemdgaan. Wie het doet, houdt het meestal geheim. Als het uitkomt, is dit voor de partner over het algemeen een flinke schok. Veiligheid en vertrouwen vallen weg. Vreemdgaan en liegen gaan hand in hand. Niet zo vreemd, want iemand die vreemdgaat snapt heel goed dat ontdekking de relatie ernstig kan schaden. Vaak voelt iemand zelf ook schuld of schaamte en wil hij/zij de partner niet kwetsen. Vreemdgaan is voor veel partners een traumatische ervaring. Grensoverschrijdend contact is één ding, maar ook het liegen heeft een grote impact, die de veiligheid en het vertrouwen in de relatie onderuit halen. Je kunt bovendien onzeker worden over jezelf of gaan twijfelen aan je eigen aantrekkelijkheid.

Vreemdgaan is van alle tijden, komt in alle lagen van de bevolking voor en raakt alle leeftijden. Er is al langer een gemis aan echte steun en dat geeft frustratie en verdriet wat niet goed met de partner kan worden gedeeld. Door dit emotionele gemis is er ruimte voor een ander die deze leegte op kan vullen. De affaire is een gevolg van een verwijdering in de relatie die al langer gaande is en wordt onbewust gebruikt om de situatie te forceren en doorbreken. Het vreemdgaan wordt meestal gebruikt om een emotionele leegte te vullen.

Voor een oprecht verliefd stel is er geen behoefte aan vreemdgaan, de beide partners vullen elkaar en hebben geen interesse in anderen. Wanneer verliefdheid transformeert in liefde blijft de relatie gesloten en kunnen anderen het contact niet verbreken. Transformeert verliefdheid niet, dan groeit het gemis aan echt contact en dit geeft ruimte voor buitenstaanders.

Toch betekent vreemdgaan niet per se het einde van je relatie. Zet je er samen de schouders onder dan kun je van de wond een litteken maken. Je kunt leren van het verleden en er samen beter uit komen.

Emotioneel gemis

Een onveilige hechting als kind kan je later opbreken in je relatie

Man met handen in het haar op rand van het bed en op de achtergrond twee vrouwen - therapie bij ZEON

Psychiater Bowlby ontdekte dat hechting een belangrijke rol speelt in onze relatie met onze ouders. Kinderen hebben het voor een gezonde ontwikkeling nodig om zich veilig te kunnen hechten aan hun ouders. Ze moeten merken dat ze op hun ouders kunnen rekenen, belangrijk voor hun ouders zijn, ertoe doen, goed genoeg zijn en geaccepteerd worden. Voor een veilige hechting is het daarom belangrijk dat ouders zich goed afstemmen op de emoties en behoeften van hun kind. Als daarin iets misgaat, raakt een kind onveilig gehecht.

Een onveilige hechting speelt helaas bij veel mensen. Sue Johnson, de grondlegger van EFT relatietherapie, ontdekte dat hechting ook in volwassen partnerrelaties een grote rol speelt. Ook in je relatie moet je voelen dat je: gezien wordt, gehoord wordt, belangrijk bent, gewaardeerd wordt, op de ander kunt rekenen en goed genoeg bent. Als de voor jou belangrijke hechtingsbehoeften niet beantwoord worden, voelt dat erg naar. Als je je vroeger niet (helemaal) veilig kon hechten aan je ouders, dan triggert dat nare gevoel de stressreacties die je vroeger hebt aangeleerd: afstand nemen, je terugtrekken, defensief/boos worden, aanklampen, pushen, kritisch worden enz. Je uit je dan niet op een effectieve manier, waardoor problemen blijven bestaan of oplopen.

Als de een zich terugtrekt of boos, kritischer of aanklampend wordt, voelt dat weer onprettig voor de ander. Die reageert dan vaak ook met oude stressreacties. Zo kun je samen in patronen komen die je relatie ondermijnen. En daardoor worden hechtingsbehoeften nog minder beantwoord. Er ontstaat een tekort. Dat maakt je relatie kwetsbaarder voor vreemdgaan. Je verlangt misschien naar meer verbinding of juist meer vrijheid/autonomie, meer bevestiging, waardering, acceptatie, ertoe doen of wat dan ook. Het gemis voelt akelig.

Samen de pijnlijke gebeurtenis(sen) verwerken

Eerst begrip, dan verwerken en opnieuw elkaar leren vertrouwen, boek nu een unieke helingsweek voor jullie samen

Lees meer

Man met handen in het haar op rand van het bed en op de achtergrond twee vrouwen - therapie bij ZEON

De confrontatie met vreemdgaan is verdrietig en pijnlijk omdat er een emotioneel gemis in de relatie open en bloot gelegd wordt. Het emotionele gemis kan niet langer ontkend worden en moet door de ontdekking worden geaccepteerd.

De partner die vreemdgaat heeft de leegte in de relatie bloot gelegd en daarmee de status quo doorbroken. Er moest iets gebeuren, want de situatie hoe die eerder verliep was niet langer houdbaar op deze manier. Een confrontatie om de emotionele leegte bespreekbaar te maken is steeds door beide partners ontlopen en uit de weg gegaan. De boosheid die volgt is vaak het gevolg van frustratie dat de hoop om de relatie te verdiepen dreigt te verdwijnen.

Wanneer vreemdgaan vanuit een emotioneel gemis gebeurt dan zijn er situaties in de relatie voorgevallen die voor verwijdering hebben gezorgd. Beide partners konden de gebeurtenis niet samen oplossen en hebben zich teruggetrokken met hun eigen pijn en frustratie. Gebrek aan steun vinden bij elkaar is hiervan de oorzaak.

Zelfsabotage is een aangeleerde reactie uit de kindtijd die de relatie ondermijnt

Hoe steun wordt ervaren is afhankelijk hoe de kindertijd is verlopen, hier wordt de basis gelegd van steun geven en ontvangen. Deze aangeleerde structuren komen later in volwassen relaties terug. Het is daarom zinvol om de eigen kindertijd te onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van steun geven en ontvangen of dat er een vorm van zelfsabotage is aangeleerd die de relatie ondermijnt.

Steun geven en ontvangen

Is de basis van elke goede relatie

Steun geven is iets anders dan de probleemsituatie oplossen. Het betekent een luisterend oor bieden zonder oordeel en er voor de ander zijn binnen de eigen grenzen. Jezelf wegcijferen is jezelf tekort doen en iets anders dan steun geven. Jezelf wegcijferen lijkt misschien heel aantrekkelijk, maar uiteindelijk doe je jezelf tekort en dat heeft altijd een weerslag op je partner.

Echte steun betekent er voor jezelf én de ander zijn

Een open houding en brede kijk op de situatie zijn belangrijk. Steun ontvangen betekent dat je ziet, hoort en ervaart dat de ander een open houding heeft. Dat een ander de situatie oplost is iets anders dan steun ontvangen, je doet jezelf tekort wanneer iemand anders de situatie voor je oplost. Het is misschien heel fijn dat iemand anders problemen voor je oplost, maar onbewust geeft dat een gevoel dat je niet in staat bent je eigen problemen op te lossen.

Suggesties, advies, ideeën kunnen behulpzaam zijn zolang ze niet opgedrongen worden of een manier zijn om de situatie af te doen.

Vreemdgaan verwerken

Genezing van het trauma heeft tijd nodig

Man met handen in het haar op rand van het bed en op de achtergrond twee vrouwen - therapie bij ZEON

Vreemdgaan kan verwerkt worden door pijnlijke gebeurtenissen die voorgevallen zijn opnieuw bespreekbaar te maken. Dit kunnen gebeurtenissen zijn die zich in de relatie hebben afgespeeld en mogelijk ook gebeurtenissen die zich veel eerder hebben voorgedaan. In de veiligheid van een relatietherapie sessie kunnen deze voorvallen besproken worden en een plek krijgen, zodat de emotionele verbinding herstelt kan worden.

De bedrogen partner heeft een informatieachterstand. De ander heeft van alles gedaan waar je niets van wist en dat maakt verdrietig, boos en onzeker. Wil je samen verder, dan moet je allereerst kunnen levellen. Hiervoor is het nodig om alles te vertellen. Let wel in grote lijnen, het gaat niet om de details, maar om te zorgen dat de ander er gerust op kan zijn dat er later geen nieuwe grote verrassingen opduiken. Doel van erover praten is dus niet om er eindeloos over door te gaan, maar juist om het een plek te geven. Zo kun je het uiteindelijk achter je laten.

De genezing van het trauma van de affaire heeft tijd nodig. De bedrogen partner ervaart symptomen die lijken op PTSS. Dit is een ernstig relationeel trauma en er zijn veel triggers die weer pijn en angst oproepen, zelfs op de lange termijn. Dus als je bedrogen bent, weet dan dat je proces normaal is, je hebt tijd nodig. Als je de ontrouwe partner bent, weet dan dat genezing tijd en toewijding nodig heeft. Het is een rouwproces.

Bouwen aan jullie 'nieuwe' relatie

Als dat lukt kom je er samen sterker uit

Man met handen in het haar op rand van het bed en op de achtergrond twee vrouwen - therapie bij ZEON

Als de schok van het vreemdgaan genoeg is verwerkt, kun je toekomen aan het gesprek over wat er voor die tijd is gebeurd. Of wat er niet gebeurd is dat eigenlijk wel had moeten gebeuren. Dit gaat over het begrijpen van jullie eigen voorgeschiedenis, zodat je er ieder voor zich en er samen van kunt leren. Om vooruit te komen moet er terug gekeken worden. Hoe was jullie relatie voor het vreemdgaan? Wat werkte niet goed en heeft mogelijk bijgedragen aan de affaire? Beide partners moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Dus zowel de overspelige partner als de partner die het overkomen is.

Daarnaast is het belangrijk om te gaan bouwen aan vertrouwen in jullie nieuwe relatie waarbij jullie goed afstemmen op elkaar en open en eerlijk met elkaar praten over jullie relatie, gevoelens en behoeften.

  • Wat hebben jullie nodig in jullie relatie?

  • Wat vinden jullie vervelend?

  • Wat missen jullie?

  • Wat gaat er wel goed?

Als dat lukt kan je relatie er beter uitkomen.

Als praten hierover niet goed gaat, bijvoorbeeld omdat het te eng is om je te uiten of er te kritisch of defensief wordt gereageerd, is het zinvol om in relatietherapie te gaan. Dat kan samen, ieder voor zichzelf of alleen één van de partners. Elke persoonlijke groei is zinvol om het contact in een relatie te verbeteren.

Gerelateerde berichten

Chaos in je hoofd

De weg kwijt zijn en behoefte hebben aan richting en steun

Twee handen die net contact maken tegen lichte achtergrond - therapie bij ZEON

Bindingsangst

Lees meer over de oorzaak van hechtingsproblemen

Vrouw met gezicht verborgen in handen en daar omheen wijzende vingers - therapie bij ZEON

Triggers

Lees meer over de gevolgen van triggers.