Relatietherapie

Hulp voor jullie samen

Een relatiedip kan je leven behoorlijk overhoop gooien. Iedere relatie heeft op zijn tijd te maken met periodes van relatieproblemen. Aan elke relatiecrisis gaat een periode vooraf waarbij één of beide partners zich minder gelukkig voelde in de relatie. Soms sluimert dat al jaren en bij anderen komt het als een complete verrassing. Professionele hulp in schakelen middels relatietherapie kun je zien als samen een periode van verdieping aan gaan.
Wij hebben de expertise in huis om jullie te laten ontdekken waar het anders kan en welke mogelijkheden jullie samen hebben. Jullie vinden bij ons een veilige plek om je twijfels, angsten of frustraties uit te spreken en gaan samen zoeken naar een manier om dichter tot elkaar te komen. Bij ons is relatietherapie een weg naar persoonlijke groei, zodat jullie daarmee groeien als team en als persoon op zich. We dagen jullie uit, zodat jullie cirkels weten te doorbreken en uit je comfortzone weten te stappen.

Vele koppels gingen jullie voor, wij hebben jarenlange ervaring!

Wat we doen:

 • Onderling begrip creëren, zodat pijnpunten in alle veiligheid besproken kunnen worden
 • Duidelijkheid over de ontsporing in de relatie inzichtelijk maken
 • Het mijnenveld tussen jullie onschadelijk maken
 • Herstellen van de verbondenheid tussen jullie samen
 • Jullie leren omgaan met gevoelens en kwetsbaarheid op een constructieve manier
 • De positieve dingen in jullie leven naar voren halen en versterken
 • Een veilige hechting tussen jullie beide bevestigen

Hoe het er uit gaat zien:

Het belangrijkste is een goede klik tussen jullie en ons als hulpverlener, daarom beginnen jullie de relatietherapie met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek maken we samen met jullie de hulpvraag duidelijk. Ook willen we een goede indruk van jullie krijgen en van ieder horen van je zoal hebt meegemaakt in je leven. Wanneer er voldoende bodem is om samen verder te gaan, maken we een vervolgafspraak. Jullie kunnen er desgewenst een nachtje over slapen voordat jullie besluiten om het proces aan te gaan.

Een relatie is zo gelukkig als de minst gelukkige. Het doel van relatietherapie is de relatie onderling verbeteren of te ontbinden mocht de verbetering uitblijven.

Frequentie van afspraken voor Relatietherapie:

 • Wekelijks: intensief en wij kijken nauwgezet met jullie mee hoe het gaat
 • Twee wekelijks: iets minder intensief, toch voldoende dat wij sterk betrokken blijven bij jullie ontwikkeling (meest gekozen)
 • Drie wekelijks: meer zelfstandig, veel dingen zullen jullie zelf moeten oplossen
 • Maandelijks: zelfstandig, onze begeleiding bestaat uit lichtjes bijsturen
 • Follow-up: een evaluatie na ongeveer 3 maanden, 6 maanden en een jaar, zodat het geleerde goed beklijft

Geen wachtlijst – start de verandering vandaag nog!

Onze werkwijze:

 • Is er op gericht de relatie onderling te verbeteren en hiervoor praktische handvatten en tools aan te reiken
 • We helpen jullie inzicht te krijgen over de ontstaansgeschiedenis van de problematiek, opdat de oorzaak wordt weggenomen
 • Jullie gaan herkennen op welke vlakken jullie elkaar kwetsen of frustreren en hoe dit is te voorkomen
 • Onze hulp is er op gericht om jullie handvatten en tools te geven om te leren omgaan met gevoelens en gedachten
 • We maken daarbij uitstapjes naar het verleden om duidelijk te maken welke gevoelens of emoties nu nog dwars kunnen zitten door deze oude ervaringen
 • Onze focus ligt op het heden en om er voor te zorgen dat jullie liefdevol met elkaar leren omgaan

Aanmelden voor relatietherapie:

Met wie wil je het intakegesprek afspreken?

Wat Relatietherapie voor jullie kan betekenen en opleveren:

 • Jullie zijn veel meer ontspannen in contact met elkaar en durven weer merkbaar echt jezelf te zijn
 • Jullie verwerken pijnlijke, storende ervaringen, zodat de relatie er geen hinder meer van ondervindt
 • Jullie vertrouwen in elkaar is gegroeid en een vanzelfsprekend onderdeel van de relatie
 • Jullie kunnen duidelijk naar elkaar aangeven wat je wilt, zodat jullie volop kunnen genieten van het samen-leven
 • Jullie hebben weer plezier in het delen van jullie diepere gevoelens en emoties
 • Ook jullie omgeving profiteert van jullie verandering, anderen genieten ook van jullie groeiproces. Dus de mensen die belangrijk voor jullie zijn en jullie nabij staan, zullen zich ook gelukkiger gaan voelen omdat ze jullie zien veranderen. De investering die jullie doen is dus niet alleen voor jullie zelf, maar tevens voor jullie omgeving.

Zo ziet het Relatietherapie traject er uit:

 • Jullie starten met één van ons een kennismakingsgesprek van 1½ uur, waarin we samen helder maken wat jullie willen bereiken. We maken een overzicht van de ervaringen die jullie hebben meegemaakt en mogelijk de oorzaak kunnen zijn van de dis-balans.
 • 1 a 2 weken later volgt jullie eerste Relatietherapie sessie van 1¼ uur, waarbij we dieper tot de kern doordringen van jullie dis-balans.
 • Het aantal sessies verschilt van koppel tot koppel. Voor het ene koppel zijn 5 diepgaande sessies genoeg en voor de ander is 15 een goed begin. Alles hangt af van de ervaringen die jullie hebben meegemaakt en jullie wens om echt te willen veranderen.
 • De frequentie van de Relatietherapie sessies bespreken we in onderling overleg, zie de toelichting hierboven beschreven. Na verloop van tijd kan er meer tijd gepland worden tussen de sessies. Ook is er de mogelijkheid om een follow-up gesprek te doen over een aantal maanden, zodat er toch een moment ruggespraak is.
 • Biologische koffie of thee is gratis beschikbaar.
 • Telefonisch consult onder de 10 minuten zijn kosteloos inbegrepen.

Wat we van jullie verwachten:

 • Dat jullie serieus met jezelf en elkaar aan de slag wilt gaan
 • De intentie hebben echt te willen veranderen
 • Gemotiveerd zijn om jezelf kwetsbaar en open op te stellen
 • De bereidheid hebben tot een open houding, die verder gaat dan alleen oppervlakkigheden
 • Je beide je realiseert dat je met dit traject jullie leven in een stroomversnelling gaat brengen
 • Dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen voortgang en aangeeft wat je (jullie) nodig hebt (hebben)
 • Respectvol en actief een bijdrage levert aan de diepgaande sessie gesprekken
 • De moed hebt tot de kern van pijnpunten te komen, om deze echt op te lossen
 • Uit je talenten en leven wilt halen wat er in zit en dus bereid bent tijd, geld en aandacht in jezelf en jullie relatie te investeren
 • Makkelijk aan de betalingsverplichting kan voldoen

Aanmelden voor relatietherapie:

Met wie wil je het intakegesprek afspreken?
Willen jullie met ons beide in gesprek dan kan dat, we rekenen hiervoor wel een kleine toeslag (Zie de tarieflijst).

© 2024  |  ZEON  |  therapie, training en gezondheid   |  Kerkstraat 46  |  9745 CK Groningen  |  050 - 535 25 30