John van Domselaar

Al meer dan 20 jaar heb ik vele honderden mensen begeleid naar meer rust en vrede in zichzelf. In die tijd luisterde ik naar net zo veel verhalen, waarin mijn begeleiding varieerde van meer coachende gesprekken tot het verwerken van ernstig traumatische ervaringen. De rode draad is eigenlijk altijd het vinden van meer zelfacceptatie, liefde en compassie voor zichzelf. Vandaar ook mijn grote liefde voor meditatie, wat tegenwoordig vaak mindfulness wordt genoemd. Op mijn eigen wijze verdiepte ik mij jaren geleden in meditatie en vond daardoor een diepe vrede in mijzelf, dit wordt vaak beschreven als verlichting. De oordelen van het denken en de kracht van emoties kregen langzaam minder grip op mijn wezen. Het is mijn passie om deze ervaring door te geven aan de mensen die mij met hun worstelingen benaderen. Mijn begeleiding zit vol empathie, humor en lichtheid; ik reflecteer, confronteer, steun, begeleid en knuffel waar nodig. Er is ruimte om te lachen, te huilen en om boosheid te uiten. Angst neem ik serieus door je bij de hand te nemen en samen het avontuur aan te gaan.

Flexibel en persoonlijk

Mijn werkwijze is flexibel en persoonlijk. Mijn dank is nog steeds groot voor de leerprocessen die ik kreeg van Siddharta van Langen en Augela van Aubel en waar ik met plezier de 4 jarige HBO beroepsopleiding tot neo-hypnotherapeut (body-oriented psychotherapy) volgde. Niet alleen leerde ik er therapeutische vaardigheden, ook mijn levenshouding veranderde drastisch. De methodes en technieken die ik heb geleerd, heb ik mij inmiddels dusdanig eigen gemaakt dat hierdoor mijn eigen manier van werken is ontstaan. Mede door de vele trainingen die ik samen met Sanne geef, hebben we samen werkmodellen ontwikkeld die praktische handvatten bieden om tot zelfinzicht te komen.

 

Verwerken en loslaten

In therapie-land wordt veel gesproken over verwerken, loslaten en een plek geven; zonder duidelijk te maken wat dit nu concreet betekent. Er wordt regelmatig geprobeerd rationeel een oplossing te bedenken voor emotionele processen. Emotionele processen veroorzaken echter altijd spanning op het moment dat het ervaringsproces wordt geblokkeerd of onderbroken. Verwerken betekent in feite het emotionele proces deblokkeren en de onderbroken lijnen herstellen. Loslaten is letterlijk het ontladen van spanning die zich in het lichaam heeft opgehoopt, soms is dit een ophoping van jarenlange inhouding, controle of beheersing. Een plek geven betekent dus het inzicht krijgen hoe deze spanning zich jou in zijn of haar greep houdt en dit vervolgens met zorg en aandacht  loslaten.

Werkwijze

Mijn werkwijze bestaat uit het in balans brengen van de rationele, emotionele en ook spirituele lagen in jezelf. In veel gevallen is de rationele laag eenzijdig ontwikkeld, omdat we in een kenniscultuur leven.
De emotionele laag wordt al op jonge leeftijd onderworpen aan ontkenning en als iets negatiefs beschouwd. Als kind kreeg je te horen dat je je niet mocht aanstellen, je groot moest houden, beter je best moest doen of op een andere manier gestraft als je je emoties toonde. In feite is het uiten van je emotie niets anders dan het heel basaal communiceren van je dieper liggende gevoelens. Juist door je emotie serieus te nemen kom je dichter bij je eigen wezen. Het is daarom enorm bevrijdend om te leren dat dit een andere laag is in jezelf, die je ook heel bewust kunt inzetten en gebruiken voor je eigen welzijn.
De spirituele laag wordt nog minder bemind en snel af gedaan als zweverig geneuzel. Je kunt de spirit of ziel zien als je diepste wezen, dat deel waar je passie en liefde zijn oorsprong vindt. Gewoon heel nuchter je passie, liefde en bezieling volgen, dat is waar het toch echt om gaat!

Praktisch

John van Domselaar is lichaamsgericht therapeut sinds 1994.
Registertherapeut bij de RBCZ, SCAG & NIBIG.
Lid VNT, Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten, lidnr. 04.053
(LVNT voortgekomen uit fusie van LVNG en VNT per 01-01-2020)
Registratie NIBIG: 262815 en RBCZ: 601102 en AGB code 90031515
LinkedIn

© 2021  |  ZEON  |  therapie, training en gezondheid   |  Kerkstraat 46  |  9745 CK Groningen  |  050 - 535 25 30