Emotie & Gevoel

Ieder mens heeft gevoel, we zijn nu eenmaal gevoelswezens

We leren al op jonge leeftijd dat je gevoelens moet relativeren, bagatelliseren, negeren of rationaliseren. Dit heeft tot gevolg dat je op latere leeftijd gaat denken dat je je niet moet aanstellen, dat het wel mee valt, dat het wel weer goed komt of dat je maar moet denken aan de leuke dingen. Hiermee geef je jezelf steeds de suggestie dat je een pijnlijk, vervelend of naar gevoel maar beter niet kunt voelen. Het gevolg daarvan is dat je met je mind (je gedachtewereld) controle wilt uitoefenen op je gevoelswereld. Geen wonder dat je dan worstelt met emoties, zoals gekwetstheid, verdriet, boosheid, angst, schaamte of jaloezie.

Door gevoelens weg te stoppen of negeren, bereik je dat je heel rationeel wordt en dat het contact met je eigen gevoelens langzaam steeds oppervlakkiger wordt. Rationele mensen hebben dat zelf niet zo door, omdat ze denken dat ze over gevoelens praten terwijl ze het eigenlijk over gedachten hebben. Een gevoel is er niet voor niks en geeft iets persoonlijks weer van jouw binnenwereld.

Niemand kan je gevoel in twijfel trekken

Een gevoel is een persoonlijke ervaring die niemand kan betwisten. Een ander kan zeggen dat je verdriet of boosheid onzin is, het is echter een uiting van de kwetsing of het onrecht wat je ervaart.
Gedachten kunnen echter tot discussies leiden. De ander kan een poging doen jouw gedachten te weerleggen met argumenten, zodat je op andere gedachten komt.
Veel problemen komen door de verwarring tussen gevoelens en gedachten. Dit leidt tot discussies die zich herhalen en er voor zorgen dat de kwetsing of frustratie nog dieper wordt. Door duidelijker te worden in wat je precies voelt, zul je minder in discussie hoeven gaan. Je kunt leren je gevoelens zo te uiten, zodat anderen er veel meer begrip voor hebben en geen woordenwisseling met je aangaan.
Het zijn de discussies die een verstorend effect hebben op het contact met een partner, familie, vrienden of collega’s. Wanneer je meer handvatten krijgt om de gevoelens die je hebt op een goede manier te uiten, kom je meer in balans met jezelf en tevens met je omgeving.

Huidige blokkade door oude ervaring

Door voortdurend verkeert om te gaan met emoties krijg je een stapel effect, waardoor het steeds lastiger wordt om ontspannen te blijven. Lichamelijk groeit de behoefte aan ontlading, terwijl je mind zich almaar drukker maakt om die gevoelens te verbergen. Het verbergen van frustraties en verdriet kan dusdanig oplopen dat het uiteindelijk resulteert in angstklachten. Angst om je te uiten, angst om iets te zeggen, angst om contact aan te gaan of gewoon angst om jezelf te zijn.

Begrip krijgen in je eigen gevoelens doet het vertrouwen in jezelf groeien, zodat je daardoor milder met jezelf om kunt gaan. Dan wordt het mogelijk om te leven als een liefdevol mens, die zichzelf gelukkig maakt en waar de omgeving blij mee kan zijn.

Krachtig Grip op je Gevoel Traject bij ZEON

Wij hebben een krachtig Grip op je Gevoel Traject ontwikkeld waarin mensen leren op een goede, gezonde manier om te gaan met emoties en gevoelens. Dit is zowel individueel, in groepsverband of als relatiekoppel te volgen.
Dit traject wordt gegeven als:

We helpen je graag naar een beter en gemakkelijker contact met je gevoelswereld!

© 2024  |  ZEON  |  therapie, training en gezondheid   |  Kerkstraat 46  |  9745 CK Groningen  |  050 - 535 25 30