Vergoeding Zorgverzekeraar

(LVNT voortgekomen uit fusie van LVNG en VNT per 01-01-2020)

Kies je verzekeraar in de lijst hieronder en bekijk je vergoeding.

Alle grote zorgverzekeraars vergoeden onze integratieve psychotherapie geheel of gedeeltelijk met een aanvullende polis. Deze vergoeding komt uit een aanvullende polis en dus heb je géén eigen risico! Een verwijzing van de huisarts is voor onze psychologische hulp niet nodig.
Ondanks onze kwalificaties en registraties worden niet al onze trajecten vergoed.  Relatietherapie wordt door geen enkele verzekeraar meer vergoed, ook niet in het basispakket. Trainingen vallen volgens zorgverzekeraars niet onder noodzakelijk zorg en een zorgverzekeraar heeft (nog) geen beleid ter preventie van (ernstigere) klachten. Wij zijn van mening dat het beter is vroegtijdig hulp te zoeken, dan te wachten totdat de klachten ondragelijk zijn geworden.

Het kan zijn dat verzekeraars vergoeding weigeren met als reden: ‘we hebben geen contract met deze hulpverlener’, terwijl er wel degelijk recht bestaat op vergoeding van een deel van de kosten. Wij zijn erkend registertherapeut en aangesloten bij de koepelorganisaties RBCZ en de NIBIG en beide lid van de door zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging LVNT (voorheen VNT). Tevens voldoen wij beide aan de Plato/CPion eisen en hebben een MBK diploma met 45 ECTS. Het heeft dus zin om goed door te vragen.

Vergoeding door zorgverzekeraars wordt steeds meer beperkt en er gelden hogere eigen bijdrage en risico. De voorwaarden die verzekeraars stellen aan het toekennen van een vergoeding staan op gespannen voet met onze professionele onafhankelijkheid én met jouw privacy.

Zo wordt vanuit de basisverzekering alleen een vergoeding toegekend indien er sprake is van een DSM V stoornis. Wij hebben onze bedenkingen over deze ontwikkeling, omdat er lang niet altijd sprake is van een stoornis. Normale levensvraagstukken kunnen hierdoor onnodig zwaar beoordeeld worden. Bovendien is het niet duidelijk welke gevolgen het toekennen van een stoornis heeft voor de verdere toekomst van een cliënt. Misschien ben je je nauwelijks bewust van de risico’s die kleven aan de verplichte aanlevering, opslag en koppeling van alle diagnose- en behandelgegevens aan de landelijke database DIS (DBC Informatie Systeem). De gehanteerde ‘pseudonimisering’ van individuele behandelinformatie in het DIS kan herleiding van deze gegevens tot jou als persoon niet voorkomen. Deze informatie mag niet, maar kan wel worden gebruikt bij beoordeling van aanvragen van verzekeringen, hypotheken etc. Wij hebben daarom geen contracten met verzekeraars en zullen ook geen vergoedingsaanvragen voor je doen. Onze dossiers zijn alleen door ons persoonlijk toegankelijk en niet aangesloten op een landelijk netwerk en kunnen dus niet worden ingezien door derden.

Tot 31 december kun je overstappen naar een andere zorgverzekeraar!
De tarieven van de zorgverzekeraars zijn half december bekend, een goed moment om te beoordelen of je nog bij de juiste verzekeraar aangesloten bent.
Al zijn de verschillen met het voorgaande jaar over het algemeen klein, de verschillen per zorgverzekeraar zijn groot. Soms wordt op de vergoeding van aanvullende zorg bezuinigd en bieden andere verzekeraars meer dekking.

ADVIES
Een goede zorgverzekeraar hangt af van verschillende factoren en een advies geven is daarom lastig. Ohra biedt een goede vergoeding voor complementaire therapieën. Bekijk voor een onafhankelijke vergelijking van verschillende zorgverzekeraars: www.independer.nl/zorgverzekering/

Kies je zorgverzekeraar:

Aevitea

Amersfoortse

Anderzorg

Avero/Achmea

Besured

Bewuzt

CZ

De Friesland

Delta Lloyd

Ditzo

FBTO

HollandZorg (Salland)

IAK

IZA

IZZ

Menzis

National Academic

OHRA

ONVZ

OZF

PMA

PNO

Promovendum

Salland

UMC

Univé

VGZ

VVAA

You Care

Ziezo

Zilveren Kruis Achmea

Zorg & Zekerheid

© 2022  |  ZEON  |  therapie, training en gezondheid   |  Kerkstraat 46  |  9745 CK Groningen  |  050 - 535 25 30