Rolf van Velthoven

Over mijzelf

In 1978 ben ik als psycholoog afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Slechts korte tijd heb ik als ergonoom bij KPN gewerkt. Al snel volgde mijn omscholing  naar en voor functies in het ICT-werkveld. In dit werkveld heb ik binnen de lokale overheid uiteenlopende functies vervuld, van in het begin meer technische functies naar functies meer op het raakvlak van ICT en organisatie. Het zijn deze ‘scharnierfuncties’ geweest tussen de gebruikers- en de ICT-organisatie, waarbij ik regelmatig moeilijkheden in de communicatie tussen gebruikers en ‘techneuten’ heb helpen oplossen, die mij hebben doen besluiten om mij van de techniek af te wenden en mij als coach te richten op de mens en op mijn rol van ‘facilitator’ in het veranderingsproces bij individuen.
Om mij in het coachen te bekwamen heb ik bij De Kleine Tiki de vierjarige opleiding tot kunstzinnig-dynamisch coach gedaan, op een later moment aangevuld met de masterclass ‘Actiemetaforen’ bij Frits van Kempen.

Herontdekken en ontplooien

Hierbij is mijn oriëntatie gericht op het ont-dekken én tot ontplooiing brengen van de talenten van individuen, opdat zowel de individuen als de samenleving als geheel daardoor een rijker, evenwichtiger en gelukkiger leven ervaren.

Compostela & inspiratie

Ik wandel en fiets graag. In 2017 ben ik bij wijze ‘overgangsritueel’ van mijn werkzame leven naar mijn leven als gepensioneerde vanuit Groningen in ruim 4,5 maanden naar Santiago de Compostela (Noord-West Spanje) gewandeld.

 

Praktisch

Rolf van Velthoven is kunstzinnig dynamisch coach sinds 2018
LinkedIn

© 2022  |  ZEON  |  therapie, training en gezondheid   |  Kerkstraat 46  |  9745 CK Groningen  |  050 - 535 25 30