Meditatie

Meditatie is een belangrijke rode draad door ons werk.

De essentie van mediteren is contact maken met je diepste kern of innerlijk. Deze kern is altijd in rust. Je kunt nog zoveel mee maken, ergens in jezelf is een punt dat alles waarneemt. Door meer contact te maken met dit punt wordt je rustiger. Je gaat de dingen meer zien zoals ze werkelijk zijn.

Mediteren is ook leren je gedachten meer los te laten. Veel spanning en problemen ontstaan door negatief, pessimistisch of gefrustreerd nadenken. Ook angst is vaak een negatieve gedachtespiraal.

Door contact te maken met je innerlijke rustpunt kun je uit de gedachtestroom komen en tot een diepe rust komen.

Meditatief aanwezig zijn komt in al ons werk terug. In de therapie en training die wij geven help we mensen op weg om meer contact te maken met dit rustpunt. Dit punt noem we de innerlijke getuige.

Terug naar alle gebruikte methodes

© 2019  |  ZEON  |  therapie, training en gezondheid   |  Kerkstraat 46  |  9745 CK Groningen  |  050 - 535 25 30