Karaktervorming

Tijdens je eerste levensjaren als kind vind de belangrijkste vorming van je karakter plaats. In de eerste jaren word je als pasgeboren kind geconfronteerd met je nieuwe leefomgeving. Voel je je welkom? Is er liefde en aandacht voor je? Is er rust en stabiliteit in het gezin? Heb je voldoende weerstand? Krijg je genoeg voeding? Deze vroege ervaringen laten al een indruk bij je achter als kind. Je vormt een idee hoe de wereld om je heen is. Deze indrukken worden omgezet in overtuigingen.
We hebben allemaal onze eigen overtuigingen. De één denk dat ie de beste moet zijn, een ander is er van overtuigd dat ie nooit de beste kan zijn. Weer een ander voelt zich niet gezien of wil juist altijd het stralende middelpunt zijn. Sommige mensen vinden dat ze altijd vrolijk moeten zijn en anderen het naar de zin maken, terwijl de tegenpool daarvan alleen met zichzelf bezig is en te weinig bij anderen stil staat.
Door je bewust te worden van je eigen ideeën over jezelf en anderen, kun je aangeleerde overtuigingen loslaten en weer een onbevangen persoon worden. Net zo onbevangen en open zoals kinderen dat ook nog kunnen zijn, natuurlijk wel met de ervaringen die je als volwassene rijker bent. Je kunt leren vrijer te zijn in je reactie, in plaats volgens een patroon te reageren.
Karaktervorming geeft je een beeld van de ontwikkeling die je als kind door maakt en welke overtuigingen er in kunnen sluipen. We maken gebruik van 5 karakterstructuren, zodat je kunt begrijpen op welke gebieden je je nog kunt ontwikkelen.

De 5 karakterstructuren:

AFWEZIG
Een kind dat verwacht wordt in het gezin en waar iedereen naar uit kijkt, zal zich welkom voelen in de wereld. Het krijgt een warme ontvangst en ervaart de zekerheid dat het er mag zijn.
Was je eigenlijk niet gepland of verwacht, dan kan dat een zekere stress opleveren voor de ouders. Het kan ook zijn dat de omstandigheden plotseling veranderen en dat er opeens geen tijd meer voor je is.
Wanneer een kind zich welkom voelt, kan het stevig in het leven staan. Was er geen ruimte voor je, dan kun je de overtuiging krijgen dat er eigenlijk niemand op je zit te wachten. Misschien word je vergeten, niet gemist of over het hoofd gezien. Een gevolg op latere leeftijd kan zijn dat je je zo opstelt zodat niemand je opmerkt. Mensen merken je niet op en lijken je te negeren.
De groei die je kunt maken is jezelf welkom gaan heten. Ervaren dat je bestaanrecht hebt en recht hebt op een plekje op deze wereld.

BEHOEFTIG
Ervaren dat de behoeftes die je hebt vervuld worden is een andere belangrijke fase in de ontwikkeling van het kind. Krijg je voldoende voeding, warmte, liefde en contact en kun je vertrouwen op de aanwezigheid van je ouders. Door stress in het gezin kan er bij het kind een angst groeien dat het geen recht heeft om behoeftes te hebben. Het kind stelt de eigen behoeftes naar beneden bij en kan uiteindelijk zelfs de overtuiging krijgen dat eigen behoeftes onbelangrijk zijn. Angst om niet genoeg te hebben of tekort worden gedaan, kunnen gedachten zijn die je later als volwassene parten speelt.
De groei die je kunt maken, is je eigen behoeftes serieus nemen en zoeken naar wegen om deze te vervullen. Je er bewust van worden dat behoeftes die je hebt ook vervuld kunnen worden.

VERHEVEN of OPGEBLAZEN
Na het bewust worden van de eigen behoeftes, ontdekt het kind zijn/haar eigen ik. Het wordt langzaam zelfstandig en gaat de wereld om zich heen ontdekken. Het wordt een autonoom mensje, zonder de enorme afhankelijkheid van de moeder of vader. Verwachten de ouders te veel of is het kind door omstandigheden genoodzaakt al veel verantwoording op zich te nemen, dan moet het meer doen dat het eigenlijk aan kan. Het verliest een stukje kinderlijke onschuld en stelt zich al meer volwassen op dan het eigenlijk is. Het kind moet z’n kracht al tonen waar het eigenlijk nog niet op kan vertrouwen. Het doet zich groter voor en is bang om zijn of haar eigen zwakheden te tonen.
De groei die je kunt maken is laten zien dat je fouten maakt en dat die horen bij je menselijke natuur. Opnieuw je onzekerheid durven tonen en laten zien dat je ook je zwakheden hebt, zullen je (gek genoeg) sterker maken. Je kunt leren waar de grenzen van je verantwoording liggen en dat het voor anderen prettig is dat ze ook ruimte krijgen om zelfstandige keuzes te maken.

SAMENGEDRUKT
Wanneer het kind oud genoeg is, ergens rond het 2e of 3e levensjaar, gaat het ontdekken dat het een eigen wil heeft. Daarvoor volgt het gedwee de wil van de ouders of van de natuur. Het heeft nog geen controle over zichzelf. Werd een hap eerst gewillig geslikt, plotsklap ervaart het kind het genot om een hap te weigeren. Het kind legt mama of papa op verschillende manieren zijn eigen wil op. Het vraagt onbewust toestemming aan de ouders of het een eigen wil mag ontwikkelen. Bij ouders die geen ruimte hebben voor het kind om een eigen wil te hebben, wordt de eigen wil langzaam gesmoord. Het kind heeft niets te willen en moet blij zijn met wat het krijgt. Het leert om zich in te houden.
De groei die je kunt maken, is je eigen wil opnieuw ontdekken. Voelen dat wat jij wilt belangrijk is en er ook toe doet. Leren grenzen te stellen en stil te staan bij je eigen verlangens.

TERUGGETROKKEN
Na het welkom zijn, het vervullen van de eigen behoeftes, het ervaren van een eigen autonomie en het volgen van de eigen wil, is het kind toe aan het ontdekken van diepere intimiteit en liefde. Kinderliefde is nog puur en onschuldig, het kind is zich nog niet bewust van de risico’s die het loopt om gekwetst en afgewezen te worden. Zo rond het 4e of 5e levensjaar worden de verschillen tussen jongens en meisjes groter, papa is opeens een man en mama een vrouw. Seksualiteit ontluikt voor het eerst in het leven van het kind. Voelt het kind zich gekwetst in dit prille bewustzijn van intimiteit en seksualiteit, dan trekt het zich terug en sluit het hart voor de ander. Bang om gekwetst te worden, verbergt het (op latere leeftijd) seksuele gevoelens of leeft deze uit zonder echt contact te maken vanuit het hart.
Je eigen levendigheid ontdekken is een belangrijke groei voor deze karaktervorm. Het leven vieren en genieten van je lichaam in contact met anderen, zonder schaamte of oordelen.

Terug naar alle gebruikte methodes

© 2019  |  ZEON  |  therapie, training en gezondheid   |  Kerkstraat 46  |  9745 CK Groningen  |  050 - 535 25 30