Integratieve psychotherapie

Integratieve therapie betrekt naast het praten over je problematiek ook je lichamelijke ervaringen en reacties in de therapie. Hierdoor is deze therapie heel effectief voor het verwerken van pijnlijke ervaringen, het krijgen van meer zelfvertrouwen en het ervaren van een meer ontspannen levenshouding. Je leert jezelf beter kennen en begrijpen.

Oorzaak en gevolg
We leggen in deze therapie uit wat de oorzaak is en hoe het gevolg tot stand komt.
Je wordt gevormd door de ervaringen die je mee maakt. Positieve ervaringen zorgen voor ontspanning en negatieve ervaringen zorgen voor behoedzaamheid en voorzichtigheid. Je kunt uiteindelijk zo behoedzaam en voorzichtig worden dat het vertrouwen in jezelf en in je eigen kwaliteiten verdwenen lijkt. Je voelt je onzeker, minderwaardig of argwanend. Dit zorgt na verloop van tijd voor verdriet, agressie, angst of gespeelde blijheid.

Jezelf terug vinden
Het terug vinden van jezelf betekent het opnieuw leren herkennen en erkennen van je gevoelens. Zelfvertrouwen begint bij het vertrouwen op je eigen gevoelens en een gevoel is altijd een lichamelijke ervaring.
Veel mensen verwarren een gedachte met een gevoel. We maken je in deze therapie duidelijk wat het verschil is en hoe je een gevoel kunt herkennen. Je leert hoe je weer kunt leven vanuit je hart, in plaats vanuit je hoofd. Natuurlijk zijn gedachten belangrijk en is het denken een enorme kwaliteit, maar uiteindelijk zijn gevoelens krachtiger dan gedachten. Het heeft een heel andere kwaliteit wanneer iemand tegen je zegt ‘ik denk dat ik van je houd’, dan dat iemand zegt ‘ik voel dat ik van je houd’.
Je kunt nog zo vaak denken dat je het vanaf nu anders gaat doen, zolang je gevoel er niet achter staat verandert er weinig tot niets. Wanneer je vanuit je hart leeft, volgen je gedachten vanzelf.

Verwerking
Het verwerken van pijn is eigenlijk niets anders dan het accepteren van de feitelijke gebeurtenis. Het niet meer of minder maken van de ervaring die je hebt meegemaakt. De meeste mensen hebben de strategie om een negatieve ervaring zo snel mogelijk te vergeten en net te doen of er niets gebeurd is. Hierdoor wordt er geen lering getrokken uit de ervaring. Behalve dat zodra er een soortgelijke gebeurtenis dreigt te gebeuren alle alarmbellen af gaan en er veel stress en onrust naar boven komt. Dit is ook de oorzaak dat paniek je kan overvallen.
We leggen in deze therapie uit wat acceptatie precies is, hierover bestaat namelijk nog steeds veel verwarring. Wanneer je een ervaring kunt accepteren, komt er een zachtheid en mildheid over je heen. Je wordt liefdevoller naar jezelf en je omgeving.

Terug naar alle gebruikte methodes

© 2019  |  ZEON  |  therapie, training en gezondheid   |  Kerkstraat 46  |  9745 CK Groningen  |  050 - 535 25 30