Gestalt

Gestalttherapie is een psychotherapeutische stroming die ontstaan is in de jaren ’40 van de twintigste eeuw. En werd ontwikkeld door Fritz Perls en zijn vrouw Laura Perls.
De Gestalttherapie houdt zich liever met het ‘hoe’ dan met het ‘wat’ of ‘waarom’ bezig.
Het ‘hoe’ is namelijk ook het ‘wat’. Hoe iemand spreekt, kijkt of zich bijvoorbeeld terugtrekt, zegt veel over hoe hij contact maakt met de ander en wat er misloopt. Een Gestalttherapeut schuwt het verwoorden van wat hij zelf ziet en voelt, niet. Door dit te benoemen kunnen beiden nagaan wat er gebeurt op de contactgrens.
Gestalttherapie kiest vaak voor de directe actie, het experiment om nieuw gedrag uit te proberen en te ervaren. Iemand die het moeilijk heeft om warmte en aandacht van anderen te ontvangen, zal in de therapie uitgenodigd worden om dit uit te proberen.
Bij groepstherapie, kan iemand bijvoorbeeld door oogcontact of aanraking een experiment aan gaan. Geen emotie of uitspraak is daarbij ongewenst. De veroordelingen die de cliënt maakt over zijn eigen ervaringen, houden hem juist weg van wat er eigenlijk gaande is. Als iemand het moeilijk heeft om kwaad te zijn en aldoor in verdriet blijft steken, kan hij gevraagd worden om door zijn tranen tot bijvoorbeeld een ‘nee’ of een schoppende beweging te komen.

Kenmerken die Gestalttherapie typeren zijn:

  • de aandacht voor het (lichaams)gewaarzijn, wat ‘awareness’ wordt genoemd,
  • het belang van dat gewaarzijn hier en nu en dus minder met de toekomst en het verleden bezig zijn,
  • het contact tussen de cliënt en zijn omgeving en dus ook tussen de therapeut en zijn cliënt,
  • het belang van de ervaring (het experiëntiële) boven of tenminste naast het rationele,
  • het figuur/achtergrond-proces dat in de Gestaltpsychologie voor het eerst beschreven werd,
  • de kans van het onmiddellijke experiment in plaats van het blijven ‘praten over’,
  • het holistisch kijken naar de mens: als een eenheid van lichaam en geest,
  • de fenomenologie: de werkelijkheid is afhankelijk van hoe ze benaderd (bekeken) wordt.

Terug naar alle gebruikte methodes

© 2019  |  ZEON  |  therapie, training en gezondheid   |  Kerkstraat 46  |  9745 CK Groningen  |  050 - 535 25 30