Familie opstellingen

We zijn vaak veel dieper verbonden en verweven met onze familie dan we realiseren. Deze techniek geeft inzicht in de verstrikkingen waar je in kunt zitten met je familie en gezin. Er wordt liefdevol gekeken hoe je ‘uit de knoop’ kunt raken. Hierdoor hervind je je eigen plek in het systeem. Je merkt dat je onderdeel bent van een groter geheel. Er ontstaat een nieuw gevoel van steun.

Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die is ontwikkeld door Bert Hellinger. De werkwijze van Hellinger is de werkwijze van het zogenaamd Systemisch werken.

Therapeuten die systemisch werken trachten middels het opstellen van iemands systeem van herkomst (het gezin waar je zelf kind was) niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.
Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. Deelnemers krijgen door de vragende deelnemer een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut. Er ontstaat zo een beeld dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien, door de opgestelde mensen te ondervragen over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider, brengen de representanten beweging in de stagnatie. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

De methode wordt ook toegepast in organisaties. Bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken over een familieopstellingen, maar een organisatieopstelling.

Terug naar alle gebruikte methodes

© 2019  |  ZEON  |  therapie, training en gezondheid   |  Kerkstraat 46  |  9745 CK Groningen  |  050 - 535 25 30