Kunstzinnige dynamische coaching

Diepere lagen van het bewustzijn raken

De aanduiding ‘kunstzinnig’ geeft aan dat ik tijdens de sessies gebruik maak van kunstzinnige hulpmiddelen zoals schilderen, boetseren, actiemetaforen of drama. Kunst raakt op een natuurlijke wijze aan diepere lagen van het bewustzijn. Het gesprek dat volgt op en naar aanleiding van een kunstzinnig werkstuk, maken verlangens en talenten zichtbaar die anders onopgemerkt zouden zijn gebleven.
Elke afspraak eindigt met een kunstzinnige huiswerkopdracht, zodat je thuis in de tijd tot de volgende afspraak actief bezig blijft met de verandering en leerdoelen die je wilt bereiken.
Kunstzinnige werkvormen gebruik ik dus als onderzoeksinstrumenten; je hoeft zelf geen kunstenaar te zijn!

Een rijk palet aan inzichten

De aanduiding ‘dynamisch’ geeft aan dat de verschillende kunstzinnige werkvormen afgewisseld worden om een zo rijk mogelijk palet aan inzichten en verlangens bewust te maken. Pas dan kan immers van een bewuste en vrije keuze sprake zijn voor verandering en in welke richting.

Hoe het er uit gaat zien:

Tijdens het intakegesprek bespreken we waarin je gecoacht wilt worden. Jouw onderzoeksvraag is richtinggevend.
Door gebruik te maken van je kunstzinnige creativiteit komen verborgen verlangens naar boven in het bewustzijn, die we vervolgens richting gaan geven.
Wij spreken vanaf het begin een beperkt aantal afspraken af; een 7-tal is over het algemeen een goed begin. Samen bepalen wij aan het einde van elke vooraf afgesproken reeks van afspraken of wij opnieuw een beperkt aantal afspraken maken. Aan het einde van elke reeks van afspraken is er dus een moment van bezinning en evaluatie.

Door de kunstzinnig-dynamische coaching ontdek je:

 • Word jij je bewust van de rijkdom en variëteit van ‘het land’ dat in jou leeft
 • Hoe je zelf sturing kunt geven naar een gezond en gelukkig leven
 • Dat emoties krachtbronnen zijn die je in jouw voordeel kunt laten werken
 • Dat naast uiterlijke/fysieke verzorging ook jouw innerlijk om aandacht vraagt en hoe jij die aandacht kunt geven
 • Dat het dagelijks vrij maken van momenten hiervoor belangrijk is en jou ontspanning geeft
 • Dat aandachtig bij jezelf aanwezig zijn de kwaliteit van jouw omgang met anderen verbetert
 • Hoe heilzaam het is om als een onpartijdige ‘derde persoon’ zonder oordeel naar jezelf te kijken

Zo ziet het traject er uit:

 • Je start met een intensief kennismakingsgesprek van 1½ uur, waarin we samen helder maken wat jouw onderzoeksvraag is. We gaan in op de gevoelens en gedachten die de achtergrond vormen van waar uit jouw onderzoeksvraag is voortgekomen.
 • Wij spreken aan het begin een beperkt aantal afspraken af: een 7-tal is over het algemeen een goed begin.
 • Eén of twee weken later volgt je eerste sessie van 1½ uur, waarbij we dieper ingaan op jouw onderzoeksvraag: wat is de vraag achter de vraag?
 • Deze diepgaande sessies zijn vervolgens steeds elke 1, 2 tot 3 weken, afgestemd op jouw wensen.
 • Aan het einde van elke vooraf afgesproken reeks van afspraken bepalen we samen of wij opnieuw een beperkt aantal afspraken maken. Aan het einde van elke reeks van afspraken is er dus een moment van bezinning en evaluatie.
 • Onze gesprekken kunnen jou van een aspect in jezelf bewust gemaakt hebben dat jij nader zou willen verkennen. We kunnen in dat geval samen bekijken welke mogelijkheden er zijn.
 • Biologische koffie of thee is gratis beschikbaar.
 • De unieke ZEON werkmap met verdiepingstips, uitleg en oefeningen is voor € 29,= aan te schaffen, deze is in geen enkele boekwinkel verkrijgbaar.
 • Telefonisch consult onder de 10 minuten zijn kosteloos inbegrepen.

Wat we van jou verwachten:

 • Dat jij jouw onderzoeksvraag serieus neemt en er dus tijd, aandacht en geld aan wilt besteden
 • Dat je nieuwsgierig bent naar jezelf
 • Dat jij jezelf kwetsbaar en open wilt opstellen
 • Dat jij je realiseert, dat je met dit traject je leven in een stroomversnelling brengt en dat dat gevolgen kan hebben voor jouw omgang met anderen
 • Dat jij verantwoordelijkheid neemt voor de voortgang van het onderzoek dat jij bent begonnen en de moed hebt om ook pijnpunten te bespreken
 • Makkelijk aan de betalingsverplichting kan voldoen

Gerelateerde berichten

© 2022  |  ZEON  |  therapie, training en gezondheid   |  Kerkstraat 46  |  9745 CK Groningen  |  050 - 535 25 30