Bescherming

Kinderen zijn de meest kwetsbare groep in onze samenleving. In mijn 25 jarige periode als psychologisch hulpverlener zijn veruit de meeste levensvraagstukken die ik voorgelegd kreeg terug te voeren op kindertrauma. Men name ervaringen van de heel vroege jeugd hebben de diepste impact. De meeste mensen herinneren zich die heel jonge periode niet meer en doen het af als wat ik niet meer weet heeft toch geen invloed op me.

Kwetsbaar kinderhart

Een kinderhart is uitermate kwetsbaar en de kinderziel nog onaangeroerd. In die heel vroege periode worden de eerste ervaringen opgedaan met welkom zijn, geliefd zijn en gesteund worden. Het is de periode waarin alle ervaringen nieuw zijn en daarmee een imprint achter laten voor de toekomst. Er worden letterlijk de eerste stappen gezet en daarin is de steun, het geduld en de liefde van ouders onontbeerlijk.

Echte bescherming zit ‘m in de veiligheid en het vertrouwen dat het kind de wereld mag ontdekken. Dat het kind in alle geborgenheid nieuwe ervaring mag opdoen. Dat het kind de zekerheid krijgt dat het steun, liefde en knuffels krijgt als iets mislukt. Dat het kind gestimuleerd wordt om zichzelf te gaan ontdekken en een kwaliteit kan ontwikkelen die het later, als het groot is, kan gebruiken om zijn of haar leven te verrijken. Dat het kind de overtuiging heeft dat het mag genieten van het leven, van de liefde, van seksualiteit, van intimiteit en al die dingen die een leven de moeite waard maken.

EIGENwijsheid

Alle kwetsende en grensoverschrijdende ervaringen zal ieder kinderhart verwonden en maakt een kras in de tere kinderziel. Naarmate de negatieve ervaringen zich opstapelen zal het kind zichzelf meer beschermen en intuïtief een reactie kiezen die daarvoor het meest geschikt is. De één zal stil worden, een ander heel lief of vol bravoure, weer een ander gaat heel hard leren en zo zijn er vele reacties mogelijk.
Het is de kinderlijke wijsheid van het kind. Op volwassen leeftijd kunnen de kinderaannames tegen het licht gehouden worden om hierover opnieuw een beslissing te nemen. Passen de reacties dan kunnen ze worden behouden, blijkt dat de reacties niet meer van deze tijd zijn dan kunnen nieuwe patronen worden aangeleerd.


Gerelateerde berichten

© 2022  |  ZEON  |  therapie, training en gezondheid   |  Kerkstraat 46  |  9745 CK Groningen  |  050 - 535 25 30